Om vi ikke visste det fra før: Norge er verdens rikeste og beste land å leve i, også når man måler i annet enn penger.

Skrevet .

Britiske Legatum Institute har rangert 142 land og vurderer ikke bare økonomien men også de mykere verdier.

Danmark kommer på andre plass på lista, mens Sverige følger som nummer tre, skriver den danske avisen Kristeligt Dagblad.

Instituttet, som er politisk uavhengig og ble opprettet av et investeringsfond for 25 år siden, har i tillegg til økonomi også vurdert utdanningsnivå, sosial kompetanse, omstillingsevne, bedrifters utviklings- og iverksettelsesmuligheter, om det er godt styresett, trygghet, personlig frihet og tilgang til helsevesen og sosiale ytelser.

Afghanistan nederst

Mens de nordiske land troner på toppen av lista, må verdens største økonomi USA nøye seg med en tolvteplass.

Helt i bunnen av lista ligger Afghanistan, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, som leder Det Økonomiske Råd i Danmark, mener undersøkelsen først og fremst sier noe om rammevilkårene for økonomien i de enkelte land.

Bedre rustet

Professor Bo Sandemann Rasmussen ved Universitetet i Aarhus, viser til at det er gjennomført mange økonomiske reformer i de nordiske land de siste årene.

Det gjør oss bedre rustet til å takle de utfordringene eldrebølgen vil innebære for velferdsstaten.

– Norge er et kapittel for seg og har nytt godt av stor prisstigning på olje.

Et land som Sverige har gjennomført en hel del reformer, og de har kunne tilpasse seg krisen ved innimellom å justere valutakursen slik at de har kunnet bevare konkurranseevnen, sier han til avisen. (©NTB)