- Banken gir arbeidsro

08.10.2008
- Meieriet har eit for godt potensiale til å ikkje bli brukt. Nå undersøkjer me alle muligheiter. Det tar tid, men Haugesund Sparebank seier seg villig til å vera med på opplegget.

Styreleiar i Ryfylkemeieriet, Sigbjørn Schmidt, seier tilo lokalavisa Suldalsposten at løysinga kanskje ikkje er på plass før i midten av november.
– Det som kostar nå er å halda verksemda i kvilestilling. Me leitar i marknaden etter kontaktar som er villige til å samabeida med oss. Men prosessen med å søkja kontaktar, forhandla og kalkulera, tar tid. Me har sagt at me kan venta på ei løysing inntil midten av november.
– Er Synnøve Finden ute av biletet?
– Eg oppfattar det slik. Dei fekk tilbod om å kjøpa aksjane og brukte 14 dagar på å vurdera sitt forhold til Ryfylkemeieriet for så å konkludera med at dei ikkje lenger er interesserte, seier Schmidt.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland