-Ber om gode ideer

07.06.2019
Vi har et sterkt renommé, men omdømme er ferskvare. Bernt Jæger ber om ideer som kan gjøre NH enda bedre
For et par uker siden sendte Næringsforeningen ut en spørreundersøkelse til foreningens kontaktnett. Svarene danner grunnlag for hvilken strategisk retning Næringsforeningens kommende leder i samråd med styret velger fremover; Med andre ord, – her er det medlemmene som bestemmer retningen foreningen beveger seg mot.

-Vi er til for medlemmene, og det er selvsagt de som skal sette retning for foreningen. Foreningen måler løpende tilfredshet med våre ulike arrangement gjennom året, men vi ønsker også å få en dypere innsikt i hva vårt kontaktnett ønsker vi skal bruke mer, eventuelt mindre tid på, sier. Bernt Jæger.

Det er lokalvalg til høsten, og undersøkelsen gir også medlemmene anledning til å gi foreningen innspill på næringspolitiske saker en eventuelt ønsker at Næringsforeningen skal sette fokus på ovenfor politikerne.

-Næringsforeningen har over 450 medlemsbedrifter og er talerøret for hele næringslivet på Haugalandet. Vi ønsker selvsagt å bidra til at rammebetingelsene for vårt lokale næringsliv er optimale i en spennende tid som ligger foran oss, avslutter Jæger.

Dersom du ønsker å svare på undersøkelsen nå (tar kun 5 minutt), kan du klikke deg inn her. NB! Fristen går ut tirsdag kveld (11. juni).
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland