-Det er fortsatt beintøft

10.09.2018
Johann Rokstad advarer mot overdreven optimisme. Han får støtte for sitt syn

– Jeg mener media tegner et for rosenrødt bilde av situasjonen i næringen vår. Oljeselskapene tjener nå mye penger, men de skviser leverandørene sine. Innenfor flere offshore servicefartøysegmenter er ratene lavere enn på lenge.


Enkelte rederier vakler på kanten av stupet. Dette er ikke bærekraftig, sier direktøren i Østensjø-baserte Edda Accomodation til  Maritimt Forums nyhetsbrev.


 Stacy Ferkingstad i Norwegian Maritime Services på Karmøy kaster seg inn i debatten om et bærekraftig ratenivå.


– Jeg støtter uttalelsen til Rokstad  om et bærekraftig ratenivå for offshorerederiene. Det er viktig å balansere og få fram fakta når vi nå går inn i en høst og vinter som vil bli tung å bære for de fleste rederier, sier Ferkingstad.

Selskapet han leder yter tjenester til flere rederier. Stacy Ferkingstad kjenner temperaturen på innsiden.

– Jeg mener at meglerne og kontraktørene har ett ansvar for at ratenivået må opp på et akseptabelt og driftssikkert nivå. Det er jo et paradoks når kontraktørene etterspør, eller setter som krav, nyere tonnasje til rater som ikke engang dekker utgiftene til den eldre uønskede tonnasjen, sier han.

Han påpeker at rederiene må tøye vedlikeholdsintervallene, ta skip inn og ut av opplag, skifte flagg og kutte kostnader på annen måte, alt sammen for å få endene til å møtes.

– Dette går ut over en stabil og sikker drift, understreker Ferkingstad.

Han tror ikke tidene fra før offshorekrisen kommer tilbake, men slår entydig fast at det nå er nødvendig å få på plass et fornuftig ratenivå.

– Dette vil til sjuende og sist alle være tjent med, sier Stacy Ferkingstad til Maritim Forums nyhetsbrev.

Johan Rokstad understreker at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er bygget opp på grunnlag av den maritime næringen.

– Oljeselskapene må forstå at de ikke har noen fremtid uten den maritime kompetansen. Dersom de ikke er villig til å betale bedre for denne enn i dag, river de teppet ut under seg selv. Om kort tid kan de bli stående uten den infrastrukturen rundt seg som de selv er avhengige av for å overleve.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund