- Det er nå dere må investere

12.11.2020
Lav elpris og gode støtteordninger gir gunstig investeringsklima
-Dette kan være riktig tidspunkt å satse på tiltak for effektivisering og omlegging av energibruken. Det er nok vanskelige tider for mange, men midlene er lettere tilgjengelig nå - og potten er større enn før, sier leder i Eta Energi, Frode Styve.

Bare i år har Eta Energis kunder fått utbetalt, eller fått tilsagn om, om lag kr 15 millioner kroner fra Enova. Dette etter relativt enkle søknadsprosesser. Typisk vil støtteandelen på tiltak ligge omkring 20 %. Dette innebærer at det allerede er, eller vil bli, investert om lag 75 millioner kroner i tiltak i regionen, sier Styve.

- Blant lokale mottakere for støtte, hvor Eta Energi har bistått, er virksomheter som Helse Fonna, Haugesund kommune, Jakob Hatteland Bygg og Tekstil-Vask. Flere kan naturligvis også ha søkt på egenhånd.

Styve peker på lav elpris som argument for å investere smart.

- Prisene på elektrisk energi (kraft+nettleie+avgifter) har i år vært lavere enn på mange år. Vi må nok 20 år tilbake i tid for finne priser på tilsvarende nivå. Vi må forvente i lys av klimafokuset at lave energipriser ikke vil vare evig, sier Styve og forteller at gjennom mange tiltakspakker er Enova tilført nye midler for å bevege næringslivet og samfunnet i en grønnere retning.

- Det kan derfor være et gunstig tidspunkt å investere og posisjonere seg for et fremtidig marked med høyere priser, sier lederen i Eta Energi.

Enova har gode støtteordninger for næringslivet (bygg, industri, transportsektoren og maritime næringer). Stadig flere bedrifter ser dette og benyttet anledningen til å iverksette tiltak for effektivisering og omlegging.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund