- En seier for fornuften

01.03.2010
Øyvind Vaksdal har kjempet en hard fight for bedre vilkår for taretrålerne langs kysten. Nå øyner han en løsning.

Her informerer Vaksdal om saken:

ENDELIG EN SEIER FOR FORNUFTEN?

Det finnes i dag 11 taretrålere som opererer langs kysten fra Rogaland til Sør-Trøndelag og som leverer tare til mottaksanlegg. Dette råstoff brukes i alginatproduksjon og genererer en betydelig verdiskaping langs kysten. Taretrålerne har imidlertid vært utsatt for en klar konkurranseulempe i forhold til andre næringsfartøy, da disse er de eneste som ikke får refundert mineraloljeavgiften. Denne forskjellsbehandlingen svekker lønnsomheten for taretrålerne og kan sette råstoffleveransene til alginatproduksjonen i fare. De budsjettmessige konsekvenser med å likestille taretråleren med andre næringsfartøy kan nærmest karakteriseres som kosmetiske, mens en videreføring av denne forskjellsbehandlingen kan få alvorlige konsekvenser for verdiskaping og arbeidsplasser eksempelvis ved FMC Biopolymers anlegg på Vormedal.

Jeg tok denne problemstillingen opp med tidligere finansminister Kristin Halvorsen i 2008 uten å møte forståelse. Jeg har også lagt inn forslag i statsbudsjettet for 2009 og 2010 om å likestille fartøygruppene uten å oppnå flertall for dette. Jeg tok problemstillingen opp på nytt med ”den nye” finansminister Sigbjørn Johnsen i spørsmål 17. februar. I sitt svar redegjør finansministeren for bakgrunnen for hvorfor avgiften ble innført og vilkårene for fritak. Finansministeren bekrefter at så godt som all bruk av skip i næringsøyemed er fritatt for avgiften samt at regjeringen vil komme tilbake til et eventuelt fritak for avgiften for tang- og taretrålere i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Selv om det ikke ligger noen konkret lovnad om fritak i finansministerens svar, tolker jeg det som positivt at han her bekrefter at dette er de eneste næringsfartøy som idag må betale avgiften. Etter en slik forståelse av denne forskjellsbehandlingen vil jeg bli svært overrasket om ikke avgiften ble fjernet fra 2011. Jeg synes finansministerens svar er positivt og en seier for fornuften.

Øyvind Vaksdal
Stortingsrepresentant (FrP)
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland