- For vanskelig å hente offentlige FoU-midler

06.05.2010
- Miljøteknologi er politisk uprøvd mark. Det er fryktelig vanskelig å hente ut offentlige penger til FoU-satsing på dette feltet. Derfor risikerer vi at flere lovende prosjekt forsvinner til utlandet.

AV: Egil Severeide


Siri Engesæth i Forum for Miljøteknologi var krystallklar under FoI-konferansen i Haugesund 5. mai: Vi har ingen gode ordninger for å komme over fasen fra forskning og utvikling til kommersialisering. Mange lovende prosjekter innen miljøteknologi tilfredsstiller ikke de kravene som f.eks. Innovasjon Norge stiller for å få midler.


Samtidig lanserer miljøvenministeren miljøpakke til næringslivet:
http://e24.no/naeringsliv/article3639862.ece


- Vi brukte eksperthjelp for å skreddersy søknader, men bare ett prosjekt gikk gjennom. Det viser hvor vanskelig dette er, sa Engeseth.
Hun la fram en oversikt over prosjekter til en samlet verdi av over 3.5 milliarder kroner.
- De fleste prosjektene har behov for mer enn 10 millioner, noen mer enn 50. Manglende finansiering gjør at flere kan havne i utlandet, sa Engesæth.

Tomas Tronstad i Det norske Veritas understreket dette poenget i sitt foredrag om utviklingen av brenselscelleteknologi ombord i skip. Gjennom Fellowship-prosjektet, der bl.a. Eidesvik-rederiet og Wärtsilä er med, er det utviklet revolusjonerende miljøteknologi basert på brenselsceller ombord i Viking Lady.

- Vi brukte over to år på å hente inn mellom 40 og 50 millioner kroner. Det var en tålmodighetsprøve. Først etter 5 statsrådsmøter og haugevis med dokumentasjon, kom vi i mål.
Norge mangler et apparat for å støtte opp under demoprosjekter i skipsnæringen,sa Tronstad.

Etter syv års forskning og utvikling har partnerne i Fellowship en verdensledende teknologi basert på brenselceller. Men det er fortsatt langt fram til kommersialisering. Fortsatt trenger partnerne offentlig support for å komme i havn.

- Vi klarer ikk å få politikerne til å forstå rekkevidden av det arbeider vi driver. De skjønner ikke betydningen av langsiktighet. Vi må gjøre oss uavhengig av politikerne og sørge for å få et velfungerende virkemiddelapparat, sa Kjell Sandaker i Eidesvik Offshore i meningsutvekslingen etter Tronstads foredrag.

FoI-konferansen ble arrangert for andre år på rad med litt færre deltakere enn forventet, noe som i stor grad skyldes møtekollisjon med bl.a.Nyskapningskonferansen på Stord.Konferansen arrangeres av Haugaland Kunnskapspark, Maritim Forum, Haugesundregionens Næringsforening, Polytec og Høgskolen Stord/Haugesund.

Se hva HSH skriver på sine egne nettsider:
https://nforeningen.no/node/143043
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland