- Gir Vestlandet fordeler

04.03.2020
Sjømatnæringen og andre eksportnæringer vil tjene på skjerpede klimakrav. (Foto: Eidesvik Havfiske)
Vestlandsnæringer som sjømat og maritim sektor vil få bedre konkurransekraft dersom verden skjerper klimatiltakene, ifølge ny rapport.

– En omstilling til et lavutslippssamfunn, med økte priser på utslipp globalt, er den beste gavepakken det eksporterende norske næringslivet kan få.


Det sier Sveinung Fjose i Menon Economics til sysla.no.


Han har ledet arbeidet med en rapport om norsk næringsliv i en grønnere fremtid, på oppdrag av Vestlandskonferansen.


Norge har allerede et av verdens høyeste avgiftsnivå for klimagassutslipp, og norske selskap har begynt å tilpasse seg. Dersom resten av verden følger etter, vil dermed norske bedrifter få et konkurransefortrinn, konkluderer rapporten.


– Strengere klimatiltak i utlandet vil gjøre at den klimavennlige teknologien norske selskaper har utviklet vil bli mer verdifull, sier Fjose.


Menon peker på fire næringer som kan tjene på at verden innretter klimatiltakene slik at man faktisk kan nå målene i Parisavtalen: Sjømatnæringen, maritim sektor, prosessindustrien og fornybar energi.


De fire næringene har alle et spesielt stort fotavtrykk på Vestlandet. Rapporten er skrevet på oppdrag for Vestlandskonferansen AS, men Fjose understreker at de ikke har lett spesielt etter vestlandsnæringer.


– Vi har sett på hvilke næringer som har høy produktivitet, som eksporterer mye og som kan kutte utslipp. Da blir det disse fire. I tillegg kommer olje og gass, men her er produksjonen ventet å falle fremover, sier Fjose.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland