- Hold tritt med medieutviklingen

08.06.2010
Bjarne Hareide fra Lac 2.0 as oppfordret tilhørende under fredagens Næringscafe til å ta inn over seg den nye medieutviklingen vi opplever. Det er viktig at næringsdrivende forholder seg til sosiale medier, og da særskilt Facebook.

Via sosiale medier har tilbydere en unik mulighet til å ha dialog med kunden, og selvsagt skape handel der og da ! Endringene i medievaner skjer fort, og en må være svært oppmerksom på kommende trender. Hareide fremhevet bruk av mobiltelefon med tilknytning til nettet som en av de raskest voksende trendene.

Speakers Corner
Utvikling eller stagnasjon ! ”Det virker som om bestemmelse om stopp i kjøpesenterutvikling praktiseres ulikt i Norge”. Påstanden ble framsatt under ”Speakers Corner” på Naustet fredag av senterleder og styremedlem i Haugesund Handelsstand forening, Arild Olsen. Han ønsket fokus på rammevilkårene for detaljhandel, og da med spesielt henblikk på ”kjøpesenter-stopp”. Budskapet er klart : Utvikling og verdifulle arbeidsplasser står i fare.
Haugesund er en handelsby, og vi må slutte å snakke om sentrum og Raglamyr- problematikken fremhevet Olsen. Om noen år åpner Rogfast, og da må vi samlet ha et godt tilbud for å beholde vår sterke posisjon påpeket senterlederen.
Rolf Sjursen, styreformann i HN repliserte at næringsforeningen er representert i en regional prosjektgruppe , og jobber intenst for å sikre økt smidighet og raskere tempo i prosessen knyttet til ny fylkesdelplan, også kalt regionalplan. Men vi er avhengig av engasjement fra hele bransjen for å oppnå ønsket fremdrift i vårt område, påpekte Sjursen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland