-Ikke glem oss ut

18.06.2012
- Ikke isoler oss. Ta heller en telefon for mye, enn en for lite. Det verste er å ikke bli regnet med, sa Ivar Kayser Olsen da han fortalte om sin kreftsjukdom og jobben på HNs næringscafe.
Kayser Olsen arbeider på en ungdomsskole på Karmøy , og er rammet av hjernekreft. Prognosene er dårlige, men Kayser Olsen er opptatt av nåtidens muligheter.

Hver dag er dyrebar, og han vil leve her og nå.

-Jobben har alltid betydd mye for meg, og jeg har et sterkt ønske om å bidra så lenge jeg kan. Men byråkratiet gjør det vanskelig. Jeg har tilbydd meg å jobbe gratis, sa Keyser Olsen, som gav arbeidsgivere det klare råd å holde kontakt med den som blir rammet av kreft.

- Det å havne utenfor mailinglister og innkallinger til sosiale samvær og andre arrangementer er smertefullt. Det kan være vi må si nei nitten av tyve ganger, men den tyvende gangen er vi frisk nok til å delta og det betyr uendelig mye, sa Keyser Olsen.

Mette Wee ble rammet av tykktarmkreft med spredning og jobbet i en mindre bedrift i Haugesund. Den hadde ingen prosedyrer for hvordan man skal håndtere slike hendelser, men hennes to sjefer tok ansvar og ordnet opp vis a vis det offentlige.

-Mitt råd er at bedriftene må tenke på at slikt kan skje og etablere en "serviceavtale" som forteller hvordan man skal håndtere slike saker, sa Wee, som nå er frisk og i full jobb igjen

Kåre Vold, bedriftssjukepleier ved Hydro Karmøy, gav eksempler på episoder som en stor bedrift kan komme opp.

Ikke bare når det gjelder kreft, men selvmord, psykiske problemer, skilsmisser og andre hendelser som gjør at hele familier og arbeidskamerater på en eller annen måte blir involvert.

-Hver historie er individuell og må håndteres deretter. Men det er veldig viktig at bedriften bygger opp systemer, som gjør at man vet hvordan man skal gå fram.

Hos oss har vi for eksempel etablert en omsorgsgruppe, som trer i kraft når det er behov for det, sa Vold.

Næringscafeen på Bodegaen ble arrangert i samarbeid med Kreftomsorg Rogaland, og sjukepleier Målfrid H. Eide orienterte om tilbudet her i regionen.

Både Mette Wee og Ivar Kayer Olsen skrøt av opplegget og sa det var av uvurdering betydning å ha et slikt tilbud.

- Det å kunne bruke dere som en samtalepartner og ventil for all frustrasjon som bygger seg opp har vært svært viktig for meg i denne prosessen, sa Wee.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland