- Ledere overvurderer egne evner

04.11.2013
Ny studie viser at ledere er altfor skråsikre når de skal vurdere fremtidig avkastning. NHH-professor Alexander Cappelen mener vi må erkjenne at ledere ofte overvurderer sine evner.
En omfattende studie fra amerikanske forskere viser at toppsjefer konsekvent undervurderer usikkerheten i markedet. Svært ofte blir avkastningen høyere eller lavere enn det sjefene tror det er sannsynlig at den blir. Sjefene er skråsikre både på avkastningen til eget selskap og i markedet generelt, men tar ofte feil.

Professor Alexander Cappelen ved NHH mener funnene må få konsekvenser for måten selskaper styres på.

- Vi må erkjenne at ledere overvurderer sine evner både til å forutse framtiden og gjennomføre prosjekter, sier professoren i atferdsøkonomi til E24.no

I studien er amerikanske finansdirektører gjennom ti år bedt om å angi et intervall som de mener det er svært sannsynlig at gjennomsnittlig avkastning for USAs 500 største selskaper vil ligge innenfor. Når forskerne sammenligner dette med hva som skjedde, finner de at faktisk avkastning svært ofte havnet utenfor dette intervallet.

Mange av Cappelens studenter ved NHH kan selv komme til å ende opp som ledere, og professoren mener de bør lære av studier som denne.

- Fremtidens ledere må få bedre forståelse for denne tilbøyeligheten til å systematisk gjøre feil. Folk overvurderer egne evner, starter opp selskaper som ikke har gode nok sjanser til å lykkes, hiver seg ut i konkurranse de ikke kan vinne og overvurderer gevinstene ved oppkjøp.

Alexander Cappelen ble tildelt i 2013 tildelt Akademikerprisen for sitt arbeid innenfor atferdsøkonomi.

Les mer her: http://e24.no/jobb/nhh-professor-ledere-overvurderer-sine-evner/22614777
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland