- Lokalbefolkningen må få noe igjen

30.01.2020
Statsråd vil at mer av verdiskapningen fra vindkraft skal bli igjen i kommunene.

Komitéleder Linda Hofstad Helleland, som også er nyslått distriktsminister, ber nå Høyres landsmøte gjøre et klart vedtak:


– Vi trenger å skape flere jobber, og da må vi ta i bruk naturressursene. Men samtidig må lokalbefolkningen føle at de sitter igjen med noe. Derfor må mer av verdiskapningen bli igjen lokalt, sier hun til NTB.


– Et eksempel på hvordan dette kan gjøres, er dagens prinsipp for vannkraftbeskatning. En god ledesnor vil være at hoveddelen av inntektene må gå til lokalsamfunnet, sier Helleland.
På landsmøtet i mars ønsker Høyres programkomité derfor debatt om beskatning eller avgiftslegging av vannkraft, vindkraft og lakseoppdrett – og hvordan inntektene skal fordeles.Ser på modeller


Helleland mener det er på høy tid å si klart fra om at kommuner som stiller fjorder, fjell eller naturområder til disposisjon for næringsutvikling, må få noe igjen for det.


– Lokalpolitikerne må vurdere hvordan naturressursene kan utnyttes mest mulig effektivt, samtidig som man balanserer hensynet til naturen, sier hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland