- Mange vil eie en bit av oss

04.12.2019
Emisjonen i Haugesund Sparebank ble overtegnet med 44 prosent
-Vi har opplevd en fantastisk god respons fra lokale privatpersoner og bedrifter om å eie en del av Haugesund Sparebank», sier en fornøyd adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

Etter en hektisk torsdag 28. november 2019 med avslutning klokken 15:00 viste det seg at emisjonen ble overtegnet med hele 44 %. Da tegningsperioden var over, var det tegnet for totalt NOK 151 millioner.

Styret i Haugesund Sparebank vedtok 3. desember 2019 den endelige tildelingen av egenkapitalbevis, og det ble ingen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Tildelingen ble gjort i henhold til beskrivelsen i prospektet.

-Interessen for å delta i emisjonen var overveldende. Dette viser at det er meget stor interesse for å være med å eie en del av banken.

Med dette opplever vi at vi er attraktive og vil fortsette å gjøre vårt beste for at våre eiere også fremover skal være godt fornøyd med investeringen.», sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre

-Med så stor interesse vil det bare bli tildelt nye egenkapitalbevis til de som har tegningsretter. Alle med tegningsretter får tildelt egenkapitalbevis i henhold til sine tegningsretter.

Bekreftelse på tildelingen vil bli sendt ut til alle som får tildelt i disse dager», fortsetter Bente Haraldson Syre.

Emisjonen i banken gir banken god mulighet for videre vekst i sitt markedsområde. Dermed kan banken fortsatt være en betydelige aktør på Haugalandet, og en god partner for både privatpersoner og bedrifter, sier hun.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro