- Milepæl med nytt medlem

20.09.2008
-Velkommen inn. 20. august 2008 er en milepæl for oss, sier administrerende direktør Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening (HN) til styreleder i Haugesund Handelsstandsforening, Odd Fossan Waage.

Da besluttet styret i Haugesund Handelsstandsforening å gå inn som medlem i HN.
- Dette er strategisk viktig for oss og dette har vi ventet lenge på, sier Severeide. Handelsnæringen er stor og sterk på Haugalandet, og Haugesund er blant landets største handelsbyer. Til nå har Haugesund Handelsstandsforening valgt å stå på egne ben utenfor den ”regionparaplyen” HN er i ferd med å bygge opp.
- Når Handelsstandsforeningen nå velger å bli en del av vår ”familie” er det en vinn-vinn situasjon for begge. Vi får en aktør som representerer en viktig bransje og som gir HN økt styrke og påvirkningsmulighet, og Handelsstandsforeningen blir en del av et fellesskap som vil gi tilgang til kunnskap, nettverk og samhandlingsarenaer.

Naturlig
Styreleder i Haugesund Handelsstandsforening, Odd Fossan Waage, sier han mener det er naturlig at også Handelsstandsforeningen finner sin plass i det næringsfellesskapet som HN bygger opp. Men han understreker at HHF fortsatt skal være en selvstendig forening, som skal arbeide til handelsstandens beste.
- Det er helt i tråd med våre egne oppfatninger, sier Severeide.
. Det er også i vår interesse at. de enkelte foreninger og organisasjoner under HN-paraplyen opererer aktivt og selvstendig. HNs rolle er å være en koordinerende samarbeidspartner for våre medlemmer, og et talerør for regionens næringsliv overfor politikere og myndigheter. Dessuten er vår rolle å skape samhandlingsarenaer, hvor bedrifter bygger nettverk og henter inspirasjon og kunnskap.

19 organisasjoner.
Når Haugesund Handelsstandsforening nå blir nytt medlem, øker antall medlemsorganisasjoner i HN til 19. Severeide har blinket ut et par andre, viktige organisasjoner i regionen som HN i løpet av høsten vil ta kontakt med med sikte på medlemskap.
- Jo større og sterkere vi blir, desto større påvirkningskraft får vi. Det er selvsagt at næringslivets syn skal veie tungt når politiske beslutninger skal tas i saker som angår samferdsel, arealplaner, regionutvikling og infrastruktur generelt.
- Jeg vet at det politiske miljø også ønsker en sterk næringslivsorganisasjon å forholde seg til, sier Severeide, som ser satsingen på et nytt næringsmagasin og en ny internettportal som viktige elementer for å bygge opp under HNs rolle som regionens samhandlingsarena.

Billedtekst: Egil Severeide ønsker Odd Fossan Waage og Haugesund Handelsstandsforening hjertelig velkommen som nytt medlem i HN. (Foto: Torstein Nymoen)

--------------------------------------------------------------------
Disse er med i HN

Her er organisasjonsmedlemmene i Haugesundregionens Næringsforening. I tillegg er rundt 200 enkeltbedrifter med i HN:

Maritimt Forum
Karmøy Næringsråd
Norges Lastebileierforbund, avd. Rogaland/Agder
LO- Haugesund og Omegn
Sauda Vekst
Tysvær Næringsråd
SMB Odda
Norges Bondelag, avd. Nord Rogaland
NELFO
NITO
Bokn Næringsråd
Suldal Næringsutvikling
Sør Norges Trålerlag
Markedssamarbeidet Karmsund havn
Haugaland Byggforum
Sveio Næringstjeneste
Vindafjord Næringsforum
Haugaland Håndverkerforening
Haugesund Handelsstandsforening
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland