- Mye vil skje her i Haugesund

13.05.2020
Uni Micro vokser i Haugesund: Fra venstre: Ingrid Haraldseide – partneransvarlig, Jon Terje Aksland – produktsjef og Jannike Neset – daglig leder / gründer.
IT-selskapet Uni Micro etablerer nytt forretningsområde. Mye av utviklingen vil skje i Haugesund
Uni Micro utvider sine forretningsområder og lanserer SoftRig, en plattform for utvikling og distribusjon av digitale løsninger. SoftRig gir konkurransefordeler til software- og teknologiaktører ved å levere innovasjoner raskt, ressurs- og kostnadseffektivt til markedet, heter det i en pressmelding fra selskapet.

Uni Micro er en av landets ledende leverandører innen regnskaps- og økonomisystemer med over 35 års erfaring med programvareutvikling. Selskapet har har gjennom mange år vunnet en rekke priser for sin programvare.

Hovedkontoret er i grûnderbygda Modalen, Norges nest minst kommune etter Utsira med knapt 400 innbyggere. UnicMicro sysselsetter innpå en tredjedel av alle arbeidstakerne i kommunen.

Selskapet har bl.a.kontorer i Bergen, Stavanger og Haugesund.

På tvers av bransjer

SoftRig er en utviklings- og distribusjonsplattform på tvers av bransjer, med funksjoner og tjenester som: ferdigutviklede moduler for regnskap, fakturadistribusjon, lønn og timeføring, et veldokumentert åpent API, white label-muligheter, tjenester for selvbetjent oppstart av sluttbrukere, lisensadministrasjon, kontinuerlig videreutvikling av moduler og prosessautomatisering, støtte for regelverk, drift, vedlikehold, sikkerhet og autentisering.

Allerede i pilotfasen har store og små aktører utviklet løsninger basert på SoftRig som de i dag tilbyr i markedet. De siste 18 månedene har Uni Micro merket en sterk økning i henvendelser fra software- og teknologibedrifter, som banker, fintech-aktører, leverandører av bransje/nisjeløsninger, konsulenter innen digitalisering og software-aktører generelt. Felles er ønsket om å utvikle egne løsninger basert på allerede utviklede tjenester og funksjonalitet.

Bidrar til effektivisering av softwareutvikling
Målet med SoftRig er å bidra til en mer effektiv utnyttelse av utviklerressurser ved å gjenbruke allerede utviklede tjenester og funksjoner i nye løsninger som tilbys sluttkunder. I et samfunnsperspektiv hvor utviklere er en kritisk ressurs for å få gode løsninger til markedet, bidrar Uni Micro ved å tilgjengeliggjøre plattformen SoftRig slik at flere og bedre løsninger kommer raskere ut til markedet. Software- og teknologibedrifter kan fokusere på nye innovasjoner i stedet for å utvikle løsninger fra scratch.

Uni Micro gjør store investeringer i utvikling og satsing på plattformen. SoftRig utvikles med støtte fra Innovasjon Norge med Skattefunn som muliggjør en offensiv satsing.SoftRig er skalerbart og fleksibelt, og flere funksjoner og tjenester er på utviklingsplanen for 2020-21. Uni Micro ønsker å satse internasjonalt med SoftRig og forventer å introdusere et nytt geografisk marked i løpet av 2021.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund