- Nå vil de ha noe igjen

27.09.2013
De gav millioner i støtte til Høyres og Frps valgkamp. Nå  vil de ha noe tilbake.
Sigurd Aase har sett seg lei på fag- forbundenes pengestøtte til venstresida.
Derfor gir han en million kroner til de to blå partiene, fordelt på 600.000 til Høyre og 400.000 kroner til Fremskrittspartiet.
Faktisk er haugesunderen på sjetteplass på totallista over de som har gitt penger til partienes valgkamp i 2013.

Og den eneste fra vårt distrikt som gir til årets valgkamp.

ALT OM VALGET

Aase forteller selv at han ikke er medlem av noe politisk parti, men gjør dette fordi han ønsker å skape balanse i regnskapet.

– Vi har et demokratisk problem når fagforbund gir titalls millioner til venstresida i politikken, sier han, og understreker at helst ville han at

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) skulle ha bidratt med pengene

Beløpene plasserer ham helt i toppsjiktet av de som bidrar til årets valgkamp. Pengene er gitt via selskapet Ymir Energy AS.

Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe (71) og investor Stein Erik Hagen (56) var de to største enkeltgiverne til Høyres valgkampkasse: Milliardærene ga begge én million kroner.

Sammen med tre andre av «Høyres rike onkler», eiendomsinvestor Christian Ringens (58), skipsreder Morten Westye Høegh (70), og investor Øystein Stray Spetalen (51) har de klare forventninger til en ny borgerlig regjering:

Ulltveit-Moe, som ifølge Kapital er god for seks milliarder kroner, sier totalbildet er viktigst, og at han ikke gir pengestøtte for å få gjennom enkeltsaker.

- Derfor krevde jeg ikke kutt i formuesskatten før valget, for et slikt utspill ville ha vært en gave til Arbeiderpartiet, sier Ulltveit-Moe.

- Det ble heller ikke nødvendig, ettersom Høyre lovet å halvere formuesskatten. Det forventer jeg at de leverer på, fortsetter han.

Følger med

Også Hagen, med en antatt formue på 13,8 milliarder, sier «det blir helt feil» av ham som bidragsyter å stille krav, og viser til «forventninger».

- Jeg har lest programmene og har fulgt sonderingene, så jeg har forventninger om at et regjeringsskifte skal gi oss en ny kurs, sier Hagen.

Han er blant Høyres viktigste økonomiske bidragsytere.

- Å få redusert helsekøene blir det viktigste. Det går på livet løs og må gjøres noe med. Så forventer jeg satsing på utdanning, veiutbygging og at rammevilkårene for norsk næringsliv blir på nivå med våre naboland.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland