- Nytt industrikraftregime rent skuespill

26.08.2009
FrPs Øyvind Vaksdal mener Jens Stoltenbergs utspill om nytt kraftregime er et rent skuespill.
FrPs Øyvind Vaksdal mener Jens Stoltenbergs utspill om nytt kraftregime er et rent skuespill.

Dette skriver Vaksdal i et åpent innlegg:

AT DU TØR,JENS!

Garantiordningen som regjeringen har presentert for kraftforedlende industri er ikke i nærheten av å løse utfordringene denne industrien sliter med. Det som legges frem er en garantiordning for inngåelse av kommersielle avtaler og man vil etablere en statlig garantiordning for kjøp av kraft på langsiktige vilkår i kraftintensiv industri med en ramme på 20 milliarder kroner.

Dette betyr at regjeringen legger opp til at kraftindustrien skal ut i markedet og inngå kommersielle avtaler, og at garantiordningen skal sikre kraftleverandøren i de tilfeller der industrien går konkurs. Dette er en helt annen ordning enn det regjeringen sa den skulle få til, og at dette er en langt dårligere løsning enn den prisreduksjon man kunne forvente om regjeringen skulle oppfylt statsminister Jens Stoltenbergs løfte fra forrige valgkamp om at den kraftkrevende industrien skulle billig kraft.

Regjeringen og LO markedsfører ordningen som en løsning på løftet om industrikraft som de kom med for fire år siden, selv om dette er en ordning som går i motsatt retning. Her er ingenting om lav kraftpris og ordningen er en endelig gravlegging av industrikraftløftet. Dagens situasjon er totalt sett dårligere for den kraftkrevende industrien enn den var for fire år siden: Det skyldes blant annet at industrien ikke lenger skal få lov til å eie vannkraft.

Det synes som om utspillet fra regjeringen er nok en ny valgkampgimmick. Fremskrittspartiet mener ordningen langt fra er nok til å oppveie for andre negative tiltak denne regjeringen har iverksatt, og som har rammet industrien. Det er nok å nevne særnorske CO2-kostnader, hjemfall og den begrensede utleieperioden for vannkraft.

Jens Stoltenberg og de rødgrønne førte tusenvis av industriarbeidere bak lyset med sine løfter om billig kraft i 2005. Nå gjentar dette skuespillet seg igjen. At du tør, Jens!

Øyvind Vaksdal

Stortingsrepresentant (FrP
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland