- Regjeringen må ta grep i finanskrisen

03.12.2008
Regjeringen er altfor handlingslammet, mener stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal. Han etterlyser fortgang i arbeidet med å begrense skadevirkningene av finanskrisen.

Dette skriver han i et leserinnlegg:
" Nær sagt samtlige land i Europa har lansert redningspakker for økonomien for å begrense de negative effektene av finanskrisen. I Norge vil regjeringen vente til januar-februar før den lanserer tiltak som treffer folk flest og arbeidslivet.

Regjeringen har allerede lansert tiltak for banker og eksportbedrifter. Et samstemt storting er enig i disse redningspakkene. De var nødvendige og gode.

Det derfor en gåte hvorfor regjeringen vil vente så lenge som til februar med å lansere en tiltakspakke som gjør noe for folk flest og arbeidslivet. I følge beregninger fra NHO kan så mange som 20.000 personer bli arbeidsledige frem til februar.

Hele Stortinget var forberedt på å gjøre endringer i statsbudsjettet for 2009. Det er en unison anbefaling fra landets økonomer om å gi skatteletter som monner. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor regjeringen fortsatt stritter mot.

Fremskrittspartiet er beredt på å foreslå omfattende tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Allerede i statsbudsjettet foreslo vi en tiltakspakke på 17 milliarder kroner, som gir både skattelette og økte investeringer i infrastruktur.

Tiden er nå inne for at staten øker sine bevilgninger til vedlikehold og bygging. Når folk ikke lenger bygger nye hus, kan staten bruke de ledige hendene i anleggssektoren til å pusse opp skoler og sykehjem, bygge veier og sykehus. Alt dette er løsninger som vil redusere de negative effektene av finanskrisen. Dessverre velger regjeringen å vente fremfor å handle."
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland