-Situasjonen snudd på hodet

19.12.2019
Maritim næring skriker etter lærlinger. Neste år vil rederiene mangle over hundre...


I 2015 manglet det 500 opplæringsplasser til sjøs for ungdom som ønsket å satse på en maritim karriere.

Men nå er maritim næring på vei inn i tryggere farvann, og rederiene skriker igjen etter ungdommer.

Neste år vil rederiene mangle om lag 100 lærlinger, ifølge Maritimt opplæringskontor.

– I år klarte vi det akkurat i vår region, mens det var for få andre steder. I fjor manglet vi 15 stykker i vår region, så totalt sett er det for få lærlinger, sier Inge Jarl Auestad, leder i Maritimt opplæringskontor Sør-Vest Norge.


Mens det tidligere var høye karakterkrav til maritime utdannelser, har det på de maritime fagskolene de siste årene vært slik at alle som har søkt har kommet inn.

– Da ender man dessverre opp med en del elever som ikke er faglig sterk nok og mangler motivasjon. Med en maritim utdannelse er det en kort karrierevei til forholdsvis god lønn, men utdannelsen i seg selv er tøff og krever stort innsats og arbeidsvilje, sier Auestad


Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland