- Sterk, men usynlig

03.10.2008
- Landets største ikke-næring, sterk, men usynlig, var professor Torger Reves dom over bygge- og anleggsbransjen under det årlige bransjetreffet i Maritim Hall torsdag.

Professoren fra Jæren var en av flere foredragsholdere som satte søkelys på BAE under HNs og Byggforums årlige stormønstring for bransjefolk, politikere, kommunetilsatte og representanter fra organisasjoner og tilknyttede bransjer. Rundt hundre personer deltok, og Reves innlegg var et av høydepunktene under samlingen. Her er smakebiter fra hans analyse av næringen:

• BAE-næringen er (ved siden av oljenæringen)
Norges største og mest vekstkraftige næring
• BAE-næringen har et tyngdepunkt i de største
byene, men spiller størst næringsmessig rolle i
distriktene
• BAE-bedriftene har klart oppgangstidene godt,
blant annet ved å basere seg på utenlandsk
arbeidskraft, men nå kommer nedgangstidene
• BAE-næringen har kompetanse som
konkurransefaktor, men den er svak på
kompetanseutvikling og rekruttering
• BAE-næringen har for lite fokus på innovasjon
• BAE-næringen må snu den negative
produktivitetsutviklingen

Professoren kom med følgende anbefalinger til næringen:

• BAE må bruke det som er igjen av de gode tidene til
å bygge konkurransefortrinn som tåler neste
nedgangsperiode (Byggeboomen er over !)
• BAE må utvikle bedre samspill og bli en mer
integrert del av innovasjons- og forskningssystemet
• BAE må bli flinkere til å profilere seg som en
fremtidsrettet kompetansenæring med gode
forretningsmuligheter for dyktige ”entreprenører”
• BAE trenger å utvikle spissområder hvor norske
bedrifter ligger i verdenstoppen
• BAE må kreve at myndighetene legger frem en egen
BAE-politikk som gir forutsigbare og utviklende
rammevilkår for næringen (Behov for egen St.Mld.)

Egil Severeide
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland