- Stoltenberg har skylda, mener Vaksdal

27.11.2008
Stoltenberg-regjeringen må ta det hele og fulle ansvar for denne beslutningen. Regjeringen har ikke vært i nærheten av å oppfylle sine valgløfter fra 2005 om å skaffe bedriften nok kraft til konkurransedyktig pris, mener stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (Frp).

Vaksdal skriver i en pressemelding at nedlegging av Søderberganlegget ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy var planlagt tidligst ved utgangen av 2009 og det var også spekulasjoner om man ville søke dispensasjon til fortsatt drift av anlegget. Nedleggelsen er nå fremskyndet, samtidig som Hydro skrinlegger planene om en et nytt K6 anlegg ved bedriften.Regjeringen har ikke vært i nærheten av å oppfylle sine valgløfter fra 2005 å skaffe bedriften nok kraft til konkurransedyktig pris. Når man i tillegg for kort tid siden vedtok gjennom hjemfall å frata bedriften den kraften de selv hadde bygd ut, la man nok den siste stein til byrden som gjorde at bedriften ikke fant det lønnsomt med mer investering i aluminiumsvirksomhet på Karmøy.Regjeringens fiendtlige holdning overfor denne type industri får nå dramatiske konsekvenser for både industriarbeidere og deres familier. Aktiviteten ved Hydros aluminiumsverk på Karmøy har også store ringvirkninger for annen type næringsvirksomhet på Haugalandet som nå vil bli berørt.Fremskrittspartiets positive holdning både til øket kraftproduksjon og utsettelse av hjemfall av kraftrettighetene ville bidratt positivt til en nyinvestering på Karmøy, men vi ble som kjent dessverre nedstemt av et flertall i Stortinget, og dette får nå dessverre katastrofale følger for Haugalandet, skriver Vaksdal
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland