- Tull at vi trenger innvandrere

23.05.2011
Ikke-vestlige innvandrere påfører landet nettotap, mener investor og Umoe-sjef Jens Ulltveit-Moe.

- Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap, ifølge Brochmann-utvalget. De arbeider bare en kort tid, og så går de inn i trygdesystemet. Ut ifra et liv arbeider de langt færre år enn det nordmenn gjør, sier Ulltveit-Moe til VG.

Ulltveit-Moe har sterke bindinger til Haugesund. Han eier verftsdeiendommen som Aibel leier på Risøy og var medeier i Knutsen-rederiet til for noen få år tilbake.

Brochmann-utvalget la nylig fram en rapport om velferdsstatens framtid i lys av økt migrasjon. Ulltveit-Moe mener utvalget har gått grundig til verks. Han mener også at utvalget kaller en spade for en spade.

- De gjør Norge en stor tjeneste ved å gjøre det. Vi har altfor lenge hatt romantiske drømmer om dette, og vi har trodd at vi får både i pose og sekk. At vi gjør det på grunn av humanitært grunnlag, og at vi tjener på det. Utvalget tar livet av myten om at vi er avhengig av innvandring for å opprettholde velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe.

Les mer her:

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/--Bare-tull-at-Norge-trenger-innvandrere-2505115.html

Les mer her:
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland