-Utslippene går ned!

19.05.2010
En liten gladmelding: Industrien slipper ut mindre mengder klimagasser og forsurende gasser enn før. De norske utslippene av klimagasser ble i fjor redusert med 5,4 prosent sammenlignet med 2008, melder SSB.

I 2009 ble det sluppet ut 50,8 millioner tonn CO2 -ekvivalenter, og ikke siden 1995 har utslippene vært så lave. Nedgangen skyldes for en stor del reduserte utslipp fra industrien og fra olje- og gassvirksomheten, men også utslippene fra veitransport og landbruk gikk ned.

Foreløpige beregninger viser at utslippsintensiteten for Norge fortsatte å synke mellom 2008 og 2009. Mellom 1990 og 2009 har utviklingen i klimagassutslippene blitt frakoblet utviklingen i økonomien målt med bruttonasjonalprodukt (BNP).

Les mer her:
http://www.ssb.no/nrmiljo/
http://www.ssb.no/kli
http://www.ssb.no/agassn/magassn/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland