- Vanskeligere å få tak i folk enn jobber

26.02.2021
Administrerende direktør i PDS Arkitekt, Glenn Kolberg, er på jakt etter folk - og har vært det lenge
Prosjektene står i kø, men rekrutteringen svikter...
PDS Arkitekt har hatt stillingsannonser ute i et års tid og brukt rekrutteringsfirmaer, men kan så langt ikke skryte av å ha utvidet staben.

Administrerende direktør, Glenn Kolberg, har søkt etter kompetanse i hele Norge, men det har vist seg å rett og slett være vanskelig å få tak i folk.

– De siste to ukene har vi også annonsert i Sverige, men selv det har foreløpig ikke gitt resultater.

Bedriften, som er en avdeling i PDS Gruppen, søker etter ingeniører, fagansvarlige RIB (rådgivende ingeniører bygg), prosjektledere, BIM-koordinator, arkitekter og arealplanleggere.

Overtid
– Slik situasjonen er nå blir det litt ekstra press og overtid på de ansatte, og vi har også opplevd å måtte si nei takk til oppdrag på grunn av kapasitetsmangel, så jeg håper dette løser seg snart, sier en noe oppgitt Kolberg.

De byr på jobber i hele landet så lenge det passer med kompetansen, er spennende og gir motivasjon.

– Vi tar både nybyggings- og ombyggingsoppdrag, offentlig og privat, sier lederen, og viser til det nye kulturhuset i Ølen, 24/7-bygget, leilighetskomplekser og andre boligbygg, Tollboden i Stavanger og flere prosjekter på Solsiden i Trondheim. Det største offentlige bygget de har prosjektert så langt er et avfallssorteringsanlegg på Forus i Stavanger. Bygget er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i sørfylket, og hovedoppgaven i sorteringsanlegget er å skille plast fra søppel. Kanskje ikke noe folk tenker på til vanlig, men det er behov for arkitekter til å planlegge alle typer bygg.

Sterkere fagmiljø
Kolberg skulle gjerne hatt samarbeid med andre arkitekt- og ingeniørfirmaer her lokalt, slik at de sammen kunne gjort større ting.

– Vi kunne benyttet hverandres sterke sider og potensielt utført mange spennende og motiverende oppdrag sammen. Fagmiljøet her lokalt kan med fordel bli større, og dersom vi får til det vil vi alle enklere kunne tiltrekke oss den rette kompetansen fra inn- og utland. Når det er sagt, så er vi også åpne for at nyansatte kan jobbe fra andre steder i landet. Vi har for eksempel en ansatt som sitter i Sandnes, mens en annen sitter i Rosendal. Vi har jobbet skybasert siden 2016, så alt er mulig, smiler Kolberg, men tilføyer at han aller helst ønsker flere folk til kontoret i 24/7-bygget i Haugesund.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund