- Vår tids største samferdselsfeil

14.10.2020
Havnedirektøren kraftig til verks mot Hordfast-motstandere
-Hordfast er en unik mulighet for Norge, sa adm.dir. Tore Gautesen i Karmsund Havn under samferdselsmøtet i Bergen. Gautesen deltok i en paneldebatt bestående av representanter fra næringslivet på Vestlandet. Han hevdet at det å binde en hel landsdel sammen ikke bare vil være bra for Vestlandet, som står for en svært stor del av verdiskapningen i Norge, men også men svært viktig for Norge og for å styrke vår nasjons konkurranseevne for industri og næringsetableringer.

Hordfast er et av Norges mest lønnsomme veiprosjekter  Dette blir Vestlandets InterCity, bare langt mer lønnsomt enn InterCity på Østlandet, sa Gautesen og siterte  Høyres stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen:

- Satt på spissen; for å ha råd til hovedstadens InterCity, må vi realisere andre, lønnsomme prosjekter rundt om i landet. Hordfast og Rogfast er to av dem.

Gautesen sa at Rogfast og Hordfast vil binde sammen en million mennesker til et felles bo- og arbeidsmarkedet.

Prosjektene vil gjøre at vi effektivt kan ta i bruk større deler av Vestlandet og det vil være enklere å få store bedrifts- og industrietableringer til Vestlandet. Det er viktig for Norge - Vestlandet er en motor i norsk økonomi.

-Det vil bli stående som en av vår tids største samferdelsfeil, dersom vi ikke bygger Hordfast nå, sa lederen i Karmsund Havn.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund