-Vestland fylke viderefører alle prosjekter

26.03.2020
Alle oppstartet og planlagte bygg- og vedlikeholdsprosjekt i regi av Vestland blir videreført.
Dette er en av flere positive konklusjoner etter et møte mellom fylkeskommunen og næringsorganisasjoner i Vestland fylke.

Næringsalliansen i Hordaland og Sogn og Fjordane Næringsråd representerer mer enn 3000 virksomheter og 130.000 arbeidsplasser i Vestland fylke. Den dramatiske situasjonen, særlig for små og mellomstore virksomheter, var et sentralt tema da organisasjonene i går møtte representanter for Vestland fylkeskommune.

- Det er som å bli truffet av to tsunamier på en gang. Korona-epidemien setter næringslivet på store prøver, og den rekordlave oljeprisen forsterker det dystre bilde for hele leverandørindustrien, sier Marit Warncke på vegne av Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland.

Næringsorganisasjonene forventer at den neste tiltakspakken fra regjeringa blir rettet mot små og mellomstore virksomheter med lave marginer og liten likviditet.

- Men lokale og regionale styresmakter må også bidra til at skadene blir bergrenset. Fylkeskommunen har en viktig rolle som oppdragsgiver på bygg- og vedlikeholdsprosjekt. Vi er veldig glade for at Vestland fylke viderefører disse, slik at arbeidsplasser kan vernes, sier hun videre.

I møtet ble disse konkrete forslagene drøftet

  • Alle oppstartet og planlagte byggeprosjekt i regi av Vestland må videreføres.

  • Kommunikasjonstilbudet må ikke reduseres mer enn i dag. Det er helt avgjørende at ferger og annen kollektivtrafikk effektivt sikrer arbeidsreiser og vareflyt.

  • Kommunale og fylkeskommunale restriksjoner på arbeids- og næringsreiser må oppheves. Ordninger for utsetting av kommunale avgifter og skatt må koordineres i hele fylket.


-Dialogen med næringslivet er av stor verdi for oss


Fylkesvaraordfører Natalia Golis og lederen i hovedutvalget for næring, naturressurser og innovasjon, Tor André Ljosland, fikk også høre hvor viktig Vestland sin rolle er som koordinator av kommunene og som formidler av næringslivet sine interesser i møte med sentrale styresmakter.

- Dialogen med næringslivet er av stor verdi for oss. Vi klarer ikke å treffe tiltak til rett tid uten god og åpen dialog med næringslivet, sier Natalia Golis.

- Vi i Vestland fylke skal aktivt bidra til å minimere skadevirkningene, både på kort og lang sikt. Vi skal sikre at det blir skapt nye arbeidsplasser gjennom omstilling, grønn konkurransekraft og entreprenørskap, lover fylkesvaraordføreren.

- Sogn og Fjordane Næringsråd, Bergen Næringsråd og Næringsalliansen i Hordaland representerer det brede spekteret av næringslivet i Vestland. Derfor er det positivt at vi kan ha møte med Vestland fylkeskommune. Det er også viktig å holde en kontinuerlig dialog fremover, sier Bjørn Lødemel, daglig leder i Sogn og Fjordane Næringsråd.

Alle som deltok i møtet er enige om at det er helt avgjørende for liv og helse og for næringslivet at smittesituasjonen kommer under kontroll. Dette er det aller viktigste tiltaket akkurat nå, og det vil medvirke til at næringslivet i hele Norge kommer på fote igjen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund