- Vi trives for godt på jobb

10.09.2019
For høy jobbtrivsel gjør det vanskeligere for arbeidsgiveren å få "fornyet" arbeidsstokken, viser en undersøkelse fra Randstad Workmonitor. (Foto: Dagens Perspektiv)
Nordmenn trives så godt på jobb at det kan bli et problem for arbeidsgivereren..
I sommerens rapport fra Randstad ser vi at det kun er tre europeiske land som har høyere tilfredshet enn Norge. Danmark med sine 81 prosent har lenge toppet listen, mens Spania og Østerrike så vidt er foran oss, slik at vi for første gang på en stund har ramlet utenfor pallen. Det er likevel en ekstremt høy grad av fornøydhet, og kun 7 prosent av oss er direkte misfornøyde.

Fornøydheten gjenspeiles også i antallet som er aktive jobbsøkere. Ifølge rapporten er kun 5 prosent av oss på aktiv jobbjakt, mens hele 40 prosent oppgir at de for øyeblikket ikke ser etter jobb i det hele tatt.

5 prosent - er aktive jobbsøkere

5 prosent - ser etter ny jobb uten å aktivt søke

19 prosent - holder seg orientert om ledige stillinger

31 prosent - søker ikke aktivt, men er åpen for å bytte forutsatt et interessant tilbud

40 prosent - ser ikke etter ny jobb

Ser vi på de som byttet jobb siste halvår, så har 9 % byttet arbeidsgiver. Disse tallene henger godt sammen med hvor mange av oss som mener å være aktive jobbsøkere. I tillegg er det 11 % som har byttet stilling, eller arbeidsoppgaver, hos samme arbeidsgiver. Her kan vi også legge til at det er svært store variasjoner i tallene. Enkelte grupper bytter jobb i mye raskere takt enn andre, og dette er knyttet både til geografiske områder (med Oslo på topp), bransjer (spesielt IT) og aldersgrupper (unge arbeidstakere).

For arbeidsgiverne er det derimot noen skyer på himmelen. Ved at vi trives så godt der vi er og har liten grad av ønske om å bytte jobb, resulterer dette i at antallet som faktisk har lyst til å jobbe for virksomheten din blir sterkt redusert. Nærmere 40 prosent av de spurte i Randstad Workmonitor oppgir da også at deres arbeidsgiver har vansker med å få tak i kvalifisert personell. For at virksomheten din skal vinne kampen om talentene, blir det viktig å nå ut til de som ikke leser ordinære stillingsannonser. Når sju av ti ikke følger med på det som publiseres, må de nås på andre måter.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund