- Viktigste enkelttiltak for mindre utslipp

02.04.2020
Landstrøm til cruise vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra vår virksomhet, sier havnedirektør Tore Gautesen, (Foto: Vigleik Dueland)
Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer felles selskap for landstrøm
- Vår region har opplevd en fantastisk vekst i cruisesegmentet siden oppstart i 2013, og
cruiseturismen gir nå store positive ringvirkninger for aktører i hele regionen mellom
Bjørnefjorden og Boknafjorden. For å kunne fortsette å vokse og være en betydelig aktør i
bransjen, er det en forutsetning at regionen får på plass landstrøm til cruiseskipene.
Haugaland Kraft utfører nå en kapasitetsøkning til Risøy, som innebærer at landstrøm til
cruiseskip kan bli en realitet.

Karmsund Havn og Haugaland Kraft har derfor etablert et felles selskap, Havnekraft AS.
Selskapet er eid 50/50 av partene og har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg,
samt virksomhet knyttet til dette. Partene har utfyllende kompetanse, og har sammen de aller
beste forutsetningene for å lage et godt landstrømkonsept. Havnekraft AS har nå søkt Enova
om støtte til etablering av landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær.
Anlegget vil også kunne tilby landstrøm til blant annet offshoreskip som bruker kaien til
ventekai utenom cruisesesongen.

I forbindelse med Enovasøknaden, har Havnekraft beregnet potensialet for bruk av det første
anlegget på Risøy, og inngått intensjonsavtaler med rederier som ønsker å benytte anlegget.

Basert på dette, vil en kunne oppnå en årlig reduksjon på rundt 1.300 tonn CO2 - utslipp.
Havnekraft AS håper å ha på plass det første landstrømanlegget innen 01.01.22.
-Som premissleverandør for det grønne skiftet, er det knyttet høye forventningene til
fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling, uttaler konsernsjef Olav Linga.

Vi må tenke globalt og handle lokalt. Samarbeid, kunnskap og vilje er nøkkelen til en mer sterk og
bærekraftig region. En fremtidig målsetting et at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt
område. Vi i Haugaland Kraft skal bidra til at regionen sikrer framtidig konkurranseevne, avslutter
Linga.

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler i en kommentar:
«Karmsund Havns eiere og styre har store forventninger til oss på miljøsiden, og ambisjonene internt
er også høye på dette området. Gjennom vårt Intelliport-konsept arbeider vi systematisk med tiltak
som reduserer utslipp, og fører oss i en stadig mer bærekraftig retning. Landstrøm til cruise er noe vi
har arbeidet lenge med å få på plass, og det vil være det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp
fra vår virksomhet.

Vi er svært glad for å få på plass dette samarbeidet med Haugaland Kraft, og
gleder oss til å utvikle landstrøm sammen. Jeg har stor tro på at Haugaland Kraft er den helt riktige
partneren for å kunne realisere dette konseptet.»
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund