- Vil tettere på kundene

16.12.2020
Her er daglig leder i Omega Areal, Gisle Heggebø (t.v), kommunikasjonssjef Lauren McPherson Simonsen, avdelingsleder for Omega PS, Vidar Nordnes, avdelingsleder for Omega Areal, Kari Kalstveit og daglig leder i Omega PS, Svein Tore Haraldseid.
Omega til Haugesund for å bli mer synlig i det langsiktige rekrutteringsarbeidet.
Som Næringsforeningen fortalte i siste nyhetsbrev flytter Omega denne uken inn i nye kontorlokaler på Bo Andrén-bygget på Norheim.

Det er første gang den globale software- og konsulentleverandøren skal ha et kontor i Haugesunds-området.

Målet med kontoret er å komme nærmere markedet og kundene selskapet har på Haugalandet. Omega ønsker også å bli mer synlig for å styrke det langsiktige rekrutteringsarbeidet.
– Haugesundsregionen, og våre kunder og konsulenter her, har vært avgjørende for en god del av vår suksess og utvikling gjennom 30 år. Det er gledelig å nå kunne styrke våre kunderelasjoner, bygge vår lokale profil, og støtte dette viktige markedet på best mulig måte herfra, sier kommunikasjonssjef, Lauren McPherson Simonsen.
– Omegafolk har flyttet verden over for å være nærmere kundene våre. Det skal vi også få til, her på hjemmebane på Haugalandet.
I de nye og moderne kontorlokalene vil det bli omtrent 20 nye kontorplasser. I tillegg til at Simonsen vil ha dette som deltidskontor, vil i første omgang ingeniør - og arkitektfirmaet Omega Areal og systemutviklingsbedriften Omega PS dele på kontorkapasiteten.

Tett på kundene
Daglig leder i Omega PS, Svein Tore Haraldseid mener det spesielt er to grunner til at bedriften ønsker å etablere seg i Haugesunds-distriktet.
– Vi har mange kunder og ansatte i Haugesund og området rundt. Det er viktig for oss å komme tettere på kundene våre her, samtidig som våre ansatte som bor her kan slippe å pendle så mye, sier Haraldseid og mener de sentrale kontorlokalene blir viktig for å posisjonere seg ytterligere både som attraktiv leverandør og arbeidsgiver i Haugesunds-regionen.
– Det betyr mye for oss at vi blir en del av et større Omega-fellesskap her, det gir bedre og større arbeidsmiljø samt at vi håper det kan være med på å tiltrekke oss gode ressurser på Haugalandet.

Nytt og større kontor
Gisle Heggebø er daglig leder i Omega Areal og viser til at bedriften har stort kundegrunnlag i på Haugalandet. Både Haugesund, Tysvær og Karmøy kommune er kunder av selskapet.
– Vi hadde et behov for nye og større lokaler sentralt på Haugalandet. Vi har vært veldig godt fornøyd med kontorene vi hadde i Tysvær, men denne flyttingen gav oss også sjansen til å bli en del av samlokalisering med andre Omega-bedrifter. Det fellesskapet er viktig for oss, mener Heggebø.
Kari Kalstveit som er avdelingsleder på det nye kontoret peker på at de sentrale lokalene trolig vil føre til at Omega Areal kommer tettere innpå en mye større arbeidsregion og posisjonerer seg både med tanke på nye jobber og flere ansatte. Ved kontoret i Haugesunds-området vil flere fagretninger være representert, blant annet konstruksjon, brann, plan, landskapsarkitekt og prosjektstyring.
Mens Kalstveit skal styre Omega Areal-kontoret vil Vidar Nordnes lede Haugesunds-avdelingen til Omega PS.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund