1200 jobber til havs

16.12.2020
Prosessplattformen til Johan Sverdrup-feltet bygges av Aibel. Etter sammenstilling nær land i 2021 blir den slept tilbake til Haugesund for ferdigstilling før den skal installeres på feltet våren 2022.
Aker Solutions skal sammenkople den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet
Equinor og partnerne i Johan Sverdrup-lisensen har tildelt Aker Solutions kontrakten for offshore sammenkobling (hook up) av den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten vil på det meste sysselsette rundt 1.300 personer og kan ha en verdi på opp mot 500 millioner kroner, står det i pressemeldingen.

Johan Sverdrup fase 2 består blant annet av en ny prosessplattform som bygges av Aibel. Etter sammenstilling nær land i 2021 blir den slept tilbake til Haugesund for ferdigstilling før den skal installeres på feltet våren 2022.

Kontrakten som nå er tildelt Aker Solutions omfatter blant annet tilkobling til feltet og annet oppkobling- og ferdigstillingsarbeid som må gjøres etter at plattformen er installert for å klargjøre den for drift. Den skal kobles opp til det eksisterende feltet med gangbro over til den eksisterende stigerørsplattformen.
1.200 personer

– Aker Solutions hadde en tilsvarende kontrakt i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen.  Nå har Aker Solutions oppdraget med å modifisere stigerørsplattformen for fase 2, og kan gå direkte videre til oppdraget med å koble opp og ferdigstille den nye prosessplattformen i havet i 2022, sier Bjarne Bakken, prosjektdirektør for Johan Sverdrup fase 2.

Planlegging av arbeidet vil starte umiddelbart. På topp i 2022 vil prosjektet sysselsette om lag 1.200 personer fordelt på 3 skift på 400 personer i havet, i tillegg til en landorganisasjon på om lag 100 personer.  Etter planen skal Johan Sverdrup fase 2 starte produksjonen i fjerde kvartal 2022.

– Johan Sverdrup fase 2 vil bidra med høy verdiskaping og rekordlave utslipp, og skaper aktivitet og ringvirkninger i Norge. Over 90 prosent av kontraktene for prosjektet er tildelt norske leverandører. Kontraktene er tildelt i sterk internasjonal konkurranse, noe som viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.
Slik vil Sverdrup-feltet se ut når alle de fem plattformene er sammenkoplet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro