15. feb: Styrestall - Det perfekte styret

23.01.2012

Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Det stiller krav til ledere og styrerepresentanter. Alle ønsker et nettverk av samarbeids- og sparringpartnere som kan gi bedriftene økt slagkraft i et krevende marked. HN skal bidra til å etablere samhandlingsarenaer for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv. Styrestall Haugalandet er en slik arena. Vi ønsker å tilby bedrifter som leter etter eksterne styrerepresentater et bredt utvalg av kandidater. I tillegg ønsker vi å bidra til at medlemmer av vår styrestall, ledere og andre i vårt kontaktnett får økt kompetanse. Dette gjør vi via foredrag om emner som er knyttet til styrearbeid og ledelse i løpet av år 2012. Møtested er Haugaland Kraft.

 

Tema: Det perfekte styret

 

Det første kurset i 2012 har som hovedtema; «Det perfekte styret» sett fra en styreleder og

fra en bedrifteiers/daglig leders side. Vi har fått med oss advokat Rune Lande, som har  lang

erfaring fra en rekke styrelederverv, samt leder og eier  av Sysco, Frank Vikingstad.

Sistnevnte har gjennom mange år jobbet svært bevisst for å sette sammen det strategisk

perfekte styre, og vil dele sine erfaringer med kursdeltakerne.

 

Advokater fra EuroJuris holder et foredrag hvor de ser på daglig leders plikter og rettigheter, ansvaret

utad, og forholdet til styrets, generalforsamlingens og de ansattes kompetanse og disposisjoner.

  

Pris for deltakelse er  kr 300,- pr pers. (medlemmer av HN, Styrestall og Kvinnovasjon).

For ikke-medlemmer kr 600,-.

Påmeldingsfrist : Fredag 10. februar 

Påmelding: https://rrsenter.wufoo.com/forms/styrestallstyrekurs/

Hjertelig velkommen !

 

Hilsen  HaugesundRegionens Næringsforening

 

 

 

 

 

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland