18.november: Næringslivskurs i prosjektledelse

30.10.2011
18. november: Hvordan drive utvikling i egen bedrift?

Næringslivskurs i prosjektledelse

Samarbeidspartene Haugesundregionens Næringsforening, Karmøy Næringsråd og Karmøy Omstillingsselskap AS tilbyr prosjektlederkurset "Hvordan drive utvikling i egen bedrift?".

Mange bedrifter har full oppmerksomhet på sine kunder og sin kjernevirksomhet. Seminaret ønsker å fokusere på hvordan bedrifter kan realisere vekstkraftige prosjekter uten at dette går utover eller blir belastende for basisorganisasjonen. Hensikten med seminaret er å vise hvordan utviklingsprosjekter kan føre til økt konkurransekraft, lønnsomhet og bidra til viktig kompetanseheving i bedriften.

Næringslivskurset i prosjektledelse - PLP-Prosjektlederprosessen – setter søkelyset på sentrale elementer i prosjektutvikling, og hvilke forutsetninger som må være til stede for en vellykket prosjektgjennomføring. Innovasjon Norge står sentral bak utviklingsmetodikken som anvendes i utviklingsprosjekter på bred basis.

Målet er å fremme gode utviklingstiltak i bedrifter i Haugesundregionen. For å oppnå målsettingen vektlegges det å øke kompetansen innen prosjektgjennomføring.

Kurset er bygd opp etter metodikken PLP – Prosjektlederprosessen ”Fra ide til resultat” og retter seg primært til utviklingsorienterte bedrifter.

Målgruppe:
Bedrifter/bedriftsledere som er oppdragsgivere eller deltakere i utviklingsprosjekt. Kurset er først og fremst nyttig for prosjektledelsen (operativ ledere og styringsgruppe).

Faglig ansvarlig:
Roald A Johansen, partner institutt for organisasjonsutvikling (ifo). Roald har hatt en rekke styreverv og har arbeidet med strategi- og forretningsutvikling samt organisasjons- og systemutvikling innen en rekke bransjer og offentlige organisasjoner.

Han er utdannet ved Sjøkrigsskolens øverste avdeling, intendanturlinjen. Har Master of Science in Financial Management fra Naval Postgraduate School, Monterey, Calif og stabsskole, Generalstabskurs, ved det Danske Forsvarsakademi, København.

Tidspunkt: 18. november 2011

Sted:
Park Inn Haugesund Airport Hotel, Konferanseavd.

Deltakeravgift:
Ingen påmeldingsavgift. Påmelding innen 15. november.

Agenda:
Kl. 08.00: Fra strategi til resultat
Kl. 08.30: Oppgaver, roller og ansvar i basis- og prosjektorganisasjonen
Kl. 09.15: Pause
Kl. 09.30: Planlegging av det enkelt prosjektet
Kl. 10.30: Pause
Kl. 10.45: Prosjektgjennomføring – beslutningspunkter og prosjektjustering
Kl. 11.30: Gevinstrealisering
Kl. 11.45-12.00: Multiple choice test

For øvrig, se www.innovasjonnorge.no om PLP-Prosjektlederprosessen eller kontakt Pål Nygård, Karmøy Omstillingsselskap AS, tlf. 905 80 534

Påmelding her:

https://rrsenter.wufoo.com/forms/hvordan-drive-utvikling-i-egen-bedrift/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland