2020 blir bedre enn 2019!

07.01.2020
Konserndirektør for økonomi og finans i Sparebank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen.
Sparebank 1 SR Banks Konjunkturbarometer stråler av optimisme, men et par usikkerhetsmomenter er der ….
Tirsdag morgen la Sparebank 1 SR Bank ut sitt Konjunkturbarometer for Sør-Norge som forteller om forventningene. I alt 800 bedrifter er spurt om flere parametre som forventninger til omsetning, ansettelser og ikke minst investeringer.

Konjunkturbarometerets konklusjon er ganske klar: Oppturen fortsetter, og den er drevet av eksport og oljeaktivitet. Fra 2017 har det vært et markert skifte i norsk næringsliv, og næringslivet på Sør-Vestlandet spesielt. Signalene fra bedriftene i dette konjunkturbarometeret er at veksten skal fortsette. Dette innebærer at 2020 blir enda bedre enn 2019, ifølge rapporten som ble lagt frem.

Konserndirektør for økonomi og finans i Sparebank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen, innledet møtet med det økonomiske makrobildet. Han trakk frem både Brexit og ikke minst usikkerheten Trump skaper som en del av det bildet som kan prege verdensøkonomien i negativ retning fremover. For vår del er kronen fortsatt svak, noe som er godt nytt for norske eksportbedrifter. Reinertsen mener den svake kronen i hovedsak skyldes at utenlandske investorer er usikre på utviklingen knyttet til vår nasjonale oljesektor fremover. Den store megatrenden er bærekraft og klimafokus. Dette blir også en sterkere driver for norsk økonomi fremover. Til tross for svært optimistiske signaler om utviklingen i Norge gav Reintertsen også en liten advarsel med tanke på den globale usikkerheten vi må forholde oss til; «Det er lett å være optimistisk med nærlysene på», sa han smilende.

Med tanke på tallene fra bedriftene i vår region, kunne direktør for produktspesialister, Runar Skarstein, vise til tall som synliggjorde at bedriftene også her venter vekst, men de er litt mindre optimistiske enn resten av fylket. Dette er ifølge Skarstein en trend en også har sett ved tidligere undersøkelser, og ikke noe å være bekymret over. Det som derimot uroer Skarstein mest er de lave forventningene til investeringer i vår region, som en også har sett tendenser til tidligere. For mens alle andre parametre som omsetning og ansettelser ligger på en positiv score (over 60 poeng), ligger troen på investeringer fremover på en score på 45 … Skarstein trakk også frem det sterke fokuset på bærekraft blant bedriftene; Nær ni av ti bedrifter sier dette er viktig strategisk sett, og seks av ti bedrifter har endret strategien av hensyn til bærekraft mot under fem av ti for et halvt år siden.

Ledigheten i vår region er ifølge NAV rekordlav, og det vil være en mismatch mellom etterspørsel og kompetansen er har tilgjengelig i tiden som ligger foran oss, og dermed et naturlig press på lønningene, mente Skarstein.

Les hele Konjunkturbarometeret her   

Bilde under: Direktør for Produktspesialister, Runar Skarstein.Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund