Å flytte mer last fra vei til sjø er målsetningen med kampanjen «Velg Sjøveien».

Å flytte mer last fra vei til sjø er målsetningen med kampanjen «Velg Sjøveien». Torsdag 11. september inviterer Karmsund Havnevesen og aktuelle rederier til frokostmøte om temaet.

Skrevet .

Velg Sjøveien er et samarbeid mellom rederier, havner og organisasjoner innen sjøtransport i Norge,og har som mål å skape bevissthet rundt sjøveien som et attraktivt, konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ for varetransport til og fra norske byer og Europa.

«Vår hensikt med kampanjen er å synliggjøre hvor enkelt og effektivt moderne sjøtransport er» sier Maritim sjef i Karmsund Havnevesen, Leiv Sverre Leknes til hninfo. Karmsund Havnevesen vil også presentere sine fremtidsplaner for Karmsund Trafikkhavn i frokostmøte som arrangeres på Rica Maritim fra kl.08.00 til 10.15, torsdag 11.september.

Klikk her for øvrig program og påmelding.

les også: https://nforeningen.no/vil-bli-storhavn-i-vest/