Analyserer maritim klynge

16.12.2009
Forskningsstiftelsen Polytec har analysert den maritime klynge og bl.a. sett på koplingen mellom klyngen og regional FoU-virksomheter. Den viser overraskende tall.

Analysen har fokus på innovasjonsprosesser og teller nær hundre sider. I følge Maritim SørVestnytt, Maritimt Forums elektroniske medlemsbrev, er det svært få av de maritime bedriftene som svarer de har sterke koblinger til regionale FoU-aktører; kun 2 %!
- Når kunnskap er et konkurransefortrinn, blir dette en utfordring både for næringen og Polytec selv, Høgskolen Stord/Haugesund eller Haugaland Kunnskapspark som er noen av de regionale kunnskapsaktørene. Mens 80 % svarer at de er fornøyde med kvaliteten på regionale vareleveranser, er kun 35 % fornøyde med kvaliteten på den regionale kunnskapsbaserte tjenesteytingen. 38 % har i det hele tatt ikke kjennskap til disse tjenesteyterne.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland