Åpnet nytt fryseri

30.11.2009
Varaordfører Svend Olsen fikk æren av å åpne det nye fryseribygget til Permanor på Årabråt. Daglig leder Hege Skogland Mokleiv var stolt over på vise fram nybygget.

Torsdag ettermiddag var det folksomt i fryseriet, som ligger i Haugesund Næringspark. Gjester og ansatte laget en fin ramme rundt den offisielle åpningen av et nybygg på 6500 kvadratmeter.

- Landetrs mest moderne fryseribygg, siere daglig leder Hege Skogland Mokleiv, og forteller at Permanor (tidligere Haugesund Kjølelager) startet opp i 1999. I dag fungerer bedriften som et senter for termologistikk.
Bedriften tilbyr tjenester innen lagring av næringsmidler, fra transport og emballering til innfrysing og lagring. Selskapet er eid av familien Skogland og drives som en familiebedrift

Alle typer næringsmidler tas imot for fryselagring.
Kapasiteter fryselager:
• 43000 m³
• 12-15.000 palleplasser
Innfrysingstunnelen har et volum på 740 m³, og en innfrysingskapasitet på ca 50 tonn pr. døgn.
Tunnelen er utstyrt med hengebaner for innfrysing av helt slakt.
Det nye anlegget er tilrettelagt for industriell tining av næringsmidler med kontrollert tining av både helt slakt og skåret vare.

Permanor er godkjent av Tollvesenet som lagringssted for ufortollede varer.
Varene kan lagres innen de frister og på de betingelser som kommer frem av lover og bestemmelser.Bedriften tilbyr alle tjenester innen lasting og lossing.
Lasteramper med sluser effektiviserer lossing og lasting med truck.
Separat nattfrys gir mulighet for samarbeid med sjåfører om lasting/lossing utenom åpningstid.
Permanor har egen oppstillingsplass med strømuttak for frysecontainere, og tilrettelagt for lasting/lossing i forbindelse med eksport og import.

Hjertet i Permanors fryseribygg er ekspedisjonen på 500 kvadratmeter.
Her utføres emballering, veiing, merking, palletering og alle andre arbeidsoperasjoner som vi utfører for våre kunder. Ekspedisjonen har en egen ren sone hvor det bl.a. emballeres helt slakt etter innfrysing.
- Haugesund har en unik beliggenhet på Vestlandet, midtveis mellom Stavanger og Bergen, og vårt fryselager er derfor ideelt for alle som har behov for regionslager på Vestlandet, sier Hege.
E134 fører langtransporten over fjellet til Østlandet. Denne veitrasèen prioriteres av staten med hensyn til bygging av nye tunneler de kommende årene. Vi gleder oss over stadig kortere kjøretid mellom øst og vest, og den positive effekten det vil ha på transportkostnadene.- I Permanor har vi fokus på miljø.
Vårt kuldeanlegg er basert på CO2/NH3, og har en kuldeytelse på totalt 500 kW.
Vi har investert i en teknisk løsning som gir oss mulighet til å gjenvinne varme. Vi overfører egen overskuddsenergi til vannbåren varme i grunnen under fryseriet, og har også mulighet til å levere energi til andre bygg i næringsparken.
Belysningen i reollageret er automatstyrt, og vil til en hver tid bare tenne over de lokasjonene som har bevegelse.
Vi har et moderne, driftsikkert anlegg og gode systemer som ivaretar både det indre og det ytre miljøet. sier Hege Skogland Mokleiv.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland