Åpnet utstilling om Ekofisk

19.02.2009
Administrerende direktør Egil Severeide i HN åpnet torsdag en utstilling i Karmsund Folkemuseum, som setter søkelys på Ekofisk-feltet og dets plass i det norske oljeeventyret.

Flere Ekofisk-veteraner, skoleelever og andre interesserte var til stede under åpningen, som museumsbestyrer Mats Ramstad hadde invitert. Bakgrunnen er at Riksantikvaren har, 40 år etter det første funnet av olje på norsk sokkel, erklært de første Ekofisk- plattformene som kulturminner.
Utstillingen er levert av Conoco/Phillips og den er åpen for publikum fram til september i år.

Les mer her:
http://www.kulturminne-ekofisk.no
http://www.conocophillips.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland