Arbeidsinnvandring under lupen

03.05.2013
Hvordan kan kultur brukes for å styrke involvering, intergrering og dermed trivsel?
Rogaland generelt og Haugesundregionen har stor og økende arbeidsinnvandring. Hva skal til for at svært mange dyktige skal velge å komme hit, - og trives og derfor bli her lenge?

Og de som bor her må faktisk ha så gode opplevelser at de blir gode ambassadører for regionen.

Haugaland Vekst arbeider både med rekruttering/omdømme og kulturnæringer.
Vi ser at det her er viktige sammenhenger.

I arbeidslivet blir mangfold av nasjonaliteter, kulturbakgrunn og type kompetanse større og større.
Samtidig er det lokale kulturtilbudet fremdeles homogent og gjenspeiler i liten grad det mangfoldige samfunnet vi har fått.
Hvordan kan næringslivet, øvrig arbeidsliv og kommunene samarbeide for at nye ansatte trives i vår region og blir en del av det lokale samfunnet?
Hvordan kan kultur brukes for å styrke involvering, intergrering og dermed trivsel?
Vi har behov for møteplasser og steder for felles opplevelser.
Det blir ikke et positivt mangfold om vi ikke omgås i alle hverdagslige sammenhenger, -og i de store arrangement og hendelser.
Haugaland Vekst inviterer til konferanse hvor vi vil se på dette tema fra flere vinkler.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland