Avfallsbransjen rammes av Koronaviruset!

16.03.2020
Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og resten av Europa.
Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene...
Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og resten av Europa. Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Utbruddet av koronavisuset COVID-19 rammer store deler av samfunnet og er i ferd med å bli en betydelig utfordring for avfallsindustrien i Norge og Europa. Om man i denne perioden ikke klarer å opprettholde innsamlingen, behandlingen og slutthåndteringen av alt avfallet samfunnet produserer, kan konsekvensene bli store, forteller administrerende direktør i gjenvinningsselskapet Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, og alle bør ta forhåndsregler for å unngå å spre smitte. Samtidig må vi etter beste evne holde hjulene i gang sammen med bransjen, slik at vi unngår opphoping av søppel i logistikk- og verdikjeden. En situasjon hvor avfall ikke hentes har betydelige konsekvenser – blant annet i form av økt fare for skadedyr, brannfare og spredning av sykdommer – så dette er en situasjon vi må ta grep for å unngå, sier Kjetil Vikingstad.

Han mener flere bransjeaktører nå bør innføre beredskapsplaner og få kartlagt mulige løsninger for å sikre stabil drift i tiden som kommer.

Samarbeid og kommunikasjon

Som internasjonal gjenvinningsaktør har Geminor kontakt med hele verdikjeden i inn- og utland, og går nå i dialog både med avfallsprodusenter, mottakere, transportører og myndigheter for å se på mulige løsninger for å sikre stabil drift av renovasjonstjenester og mottakskapasitet i tiden som kommer.

– Vi anbefaler alle bransjeaktører å holde hjulene i gang, og at mottaksanlegg og forbrenningsanleggene driftes etter beste evne. Når stadig flere blir rammet av Koronaviruset vil dette skape utfordringer både hva gjelder transport, lagring, logistikk og mottakskapasitet – og vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange. Fleksibilitet og nye løsninger blir nøkkelord fremover, og vi trenger «alle mann ved pumpene», avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Bilde under: Kjetil Vikingstad, Geminor.Om Geminor: Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen og Frankrike, og sysselsetter totalt 63 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.118 millioner euro

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund