Avgiftsfritak i det blå

23.06.2010
- Departementet har ikke myndighet til å innvilge gasskraftverk avgiftsfritak, er finansministerens svar på Arve Kambes spørsmål om regjeringen vil gi Kåstø-anlegget samme rammebetingelser som energiverk innenfor EU.

Kambe (H) mener Kårstø skiller se ut i forhold til resten av fastlandsindustrien fordi anlegget ligger inne med både kvoter, el-avgift og nå CO2-avgift i forbindelse med revidert statsbudsjett.I klimaforliket er det et prinsipp at det kun skal benyttes ett virkemiddel for fastlandsindustrien, nemlig enten kvoter, avtaler eller avgift.

Kambe spør derfor finansministeren om regjeringen vil tilrettelegge for at Kårstø skal få like rammebetingelser som energiverk innenfor EU enten ved å øke andelen gratiskvoter, frita anlegget for CO2-avgift eller opprette en refusjonsordning.

Men statsrådens svar er altså at departementet ikke har myndighet til å innvilge gasskraftverk avgiftsfritak.
- Etter Grunnloven § 75 bokstav a skal skatter og avgifter vedtas av Stortinget. Det samme gjelder fritak. Fullmakten til å gi forskrift omfatter kun myndighet til å gi nærmere regler om rekkevidden av avgiften og avgiftsfritak, dvs. at departementet ikke kan fravike Stortingets vedtak om at det skal betales uten uttrykkelig hjemmel, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i sitt svar.

Her kan du lese hele svaret:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2010/Svar-pa-spm-1439-fra-Arve-Kambe-.html?id=609262
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland