Bånn gass for Aksdal Næringspark

12.01.2010
Ordfører Harald Stakkestad har lovet første spadestikk i månedsskiftet januar februar 2010. Rune Furseth i Suldal Transport kan nesten ikke vente. Han er første etablerer på Aksdal Næringspark.

Av Egil Severeide
Furseth tar med seg administrasjon og en svær bilpark på Raglamyr til det nye næringsområdet i Aksdal, en drøy kilometer langs E39 fra kommunehuset i Tysvær. Lederen av et av Norges største transportselskaper mener infrastruktur og framkommelighet ligger vel så godt til rette for effektiv drift på Aksdal som i Haugesund.
-Vi har sett 10 år fram i tid og mener Aksdal kommer til å bli et strategisk nøkkelområde i denne regionen. Vi kjører mye Bergen- Oslo-Stavanger, og her i Tysvær blir vi liggende midt i sentrum, sier Furseth som ikke blir ensom når den nye næringsparken blir klar om drøyt ett år.
Jan Audun Lutro i Næringsmegleren ReLe kan melde om stor interesse fra bedrifter som vil etablere seg. Stangeland Kran, Aksdal Bil, Jarl Kvam Transport og Risa A/S har signert eller skal signere kontrakt de nærmeste dagene. Større bedrifter fra og utenfor regionen har også meldt sin interesse. Lutro peker på to hovedfaktorer til det: Strategisk beliggenhet og gunstig pris. Prisen er om lag det halve av hva man må betale per kvadratmeter på Heiane og Raglamyr.
Dessuten har kommunen vist en positiv holdning til å legge forholdene godt til rette for etableringer, sier Lutro.
Ordfører Harald Stakkestad har kjempet hardt for å få framdrift i planene, og tror Aksdal Næringspark kommer til å bli en suksess.
-Den kommer til å bygge opp om Aksdal som et viktig logistikk-knutepunkt i regionen. Vi har satt prisen lav i etableringsfasen for å trekke til oss interessante bedrifter. Målet er å etablere et aksjeselskap, der kommunen har en eiendal på rundt en tredjedel. Vi har interesserte kjøpere til resten., sier Stakkestad, som foreløpig har solgt om lag halvparten av første utbyggingstrinn.
Rune Furseth i Suldal Transport håper å være i hus om vel to år. Suldal Transport har i dag 201 ansatte og vel 110 biler. Etableringen på Aksdal vil koste selskapet mellom 35 og 50 millioner kroner, men Furseth tror det er en framtidsrettet investering.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland