Bare Frp støtter taretrålerne

28.11.2008
Under behandlingen av statsbudsjettet for 2009 i Stortinget torsdag, ble Fremskrittspartiet stående helt alene om forslag om å frita også taretrålerne fra mineraloljeavgiften. Ingen av de andre partier ville støtte forslaget som gikk ut på å likestille taretrålere med andre næringsfartøy med hensyn til mineraloljeavgiften.
Under behandlingen av statsbudsjettet for 2009 i Stortinget torsdag, ble Fremskrittspartiet stående helt alene om forslag om å frita også taretrålerne fra mineraloljeavgiften. Ingen av de andre partier ville støtte forslaget som gikk ut på å likestille taretrålere med andre næringsfartøy med hensyn til mineraloljeavgiften.

Taretrålerne som opererer langs vestlandkysten genererer verdiskaping direkte og indirekte og er leverandør av råstoff til FMC Biopolymers alginatfabrikk på Vormedal i Karmøy med om lag 100 ansatte. Virksomheten er utsatt for konkurransehemmende og diskriminerende beskatning i og med at trålerne er de eneste næringsfartøy som må betale mineraloljeavgift. Dette går igjen utover lønnsomheten og rekrutteringen i næringen og kan i verste fall medføre råstoffmangel til alginatindustrien.I et spørsmål til finansministeren 24. oktober innrømmet hun denne åpenbare diskrimineringen men ville ikke gjøre noe med saken nå og kunne heller ikke forskuttere om det ville bli gjort noe i statsbudsjettet for 2010.

På bakgrunn av dette fremmet Fremskrittspartiet forslag om at regjeringen skulle vurdere dette på nytt og sørge for at også disse fartøyer skulle bli fritatt for avgiften, men forslaget fikk ikke støtte fra andre partier.Jeg er skuffet over at ingen andre så og ville gjøre noe med denne åpenbare avgiftsdiskrimineringen, men jeg vil likevel forfølge saken videre i Stortinget.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland