Bedrifter satser på klima og miljø

13.11.2008
4 av 10 bedrifter i Rogaland har miljø og klima som satsingsområde, viser en undersøkelse foretatt av Konjunkturbarometeret.

Miljø- og klimautfordringene skaper forretningsmessige muligheter for næringslivet.
- Det haster. Vi må komme i gang om vi skal kunne utvikle ny teknologi basert på framtidsorienterte energiformer, sier Terje Vareberg, adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Les mer her:

http://helenorge.nho.no/getfile.php/Diverse%20bilder/Konjunkturbarometeret%20h%F8st%202008.pdf
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland