Bedriftsbesøk til AF Decom

08.09.2009
Torsdag 24. september klokka 15.00 setter vi oss i bussen og drar til AF Decoms base på Raunes Vats. Her inviterer vi HNs medlemmer til omvisning og presentasjon av et av Europas mest moderne mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner.

Assistrerende plassjef Olav Ubøe (bildet) tar imot oss og gir oss en omvisning og presentasjon av anlegget. Vi får noe å spise og regner med å returnere ved 18-tiden. Interessen for dette prosjektet er stor, og siden plassen er begrenset anbefaler vi våre medlemmer om å melde seg på så raskt som mulig.

Det gjør du her: post@hninfo.no

Som der sikkert vet skal et stort antall offshoresinstallasjoner i løpet av de neste årene bli fjernet fra Nordsjøen og resirkulert. I 2004 fikk AF sitt første oppdrag offshore i og med kontrakten for å fjerne overbygningen på Ekofisk-tanken. Oppdraget ble gjennomført med svært gode HMS-resultater og en gjenvinningsgrad på over 98 vektprosent. Med dette som referanse fikk AF i november 2007 oppdraget med å fjerne og gjenvinne ytterligere ni plattformer i Nordsjøen. Avtalen er den største i selskapets historie, mens, som vi vet, har den medført betydelig støy i forhold til omgivelsene.

Du kan lese mer om AF-Gruppen her:
http://www.afgruppen.no/no/Riving-og-gjenvinning/Bygger-europas-mest-moderne-og-miljoriktige-mottaksanlegg/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland