Ber bedrifter bidra til kvinnehjep

13.08.2019
Med penger fra årets TV-aksjonen skal CARE gi 400.000 kvinner en mulighet til å skape sin egen arbeidsplass.
Du kan hjelpe kvinner i noen av verdens mest sårbare områder til jobb og egen inntekt. 
 

I fjor ble det samlet inn over 5,4 millioner kroner fra i underkant av 900 bedrifter i Rogaland.

Vil du og din bedrift være med på laget i år? 

 

 Ulikhetene i verden er enorme, og det er som oftest kvinner og barn som rammes hardest. Et bidrag fra din bedrift kan føre til en avgjørende forskjell.  

 - FNs bærekraftsmål nr 1 er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det betyr at den økonomiske veksten må fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle. Det er derfor viktig at kvinner får muligheten til å bidra med egen inntekt. Likestilling er ikke bare et mål i seg selv, men en effektiv fattigdomsbekjempelse, sier fylkesaksjonsleder i Rogaland, Jorunn Braathen Eia.  

 - Vi ønsker at lokale bedrifter og organisasjoner skal bli med og løfte kvinner i verdens mest sårbare områder. Ingen er for små og ingen er for store. Sjekk www.blimed.no og se hva du kan bidra med. Årets TV-aksjon angår oss alle, sier hun.  

 I utviklingsland er bare én av ti landeiere kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Sosiale normer i mange land begrenser mulighetene kvinner og unge jenter har. Årets TV-aksjon skal gjøre noe med dette. Kvinner skal får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie. 

 Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens mest fattige land. 

 TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afganistan, Jordan og Palestina. 

 Tre tiltak 

Hennes penger – hennes muligheter. Unge kvinner skal få mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 400.000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare-og lånegruppe, og CARE skal gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinnene skal få tilgang til banktjenester, og skal løftes fram som entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg. Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. De skal ha tilgang på gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak er også å engasjere over 10.000 menn for å få slutt på vold mot kvinner. 

Hennes drømmer – hennes stemme. Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  

 

Vil du og din bedrift bidra til at kvinner i utviklingsland skal få muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser? Engasjer deg! Sjekk www.blimed.no og registrer deg som bidragsyter. 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland