Berge Sag Gruppen overtar Block Watne

20.11.2019
Fra venstre Rolf L. Sjursen, konsernsjef i Berge Sag Gruppen og John Erling Aarnes, direktør operativ enhet i Block Watne,
Overtagelsen av Block Watnes virksomhet her i Haugesund passer godt inn i deres strategi om videre vekst.
Ledelsen i Berge Sag og Block Watne har inngått avtale som innebærer at Berge Sag overtar den samlede virksomheten til Block Watne i Haugesund med 12 ansatte, boligprosjekter og tomteområder. Overdragelsen skjer fra 22. november 2019.

- Bakgrunnen for avtalen er at Block Watne vil samle sin virksomhet på Vestlandet i Stavangerområdet og i Bergen. Block Watne eies av OBOS, og geografisk prioritering videre vil være i områder hvor OBOS har medlemsmasse, sier John Erling Aarnes, direktør operativ enhet direktør i Block Watne.
Berge Sag og Block Watne kjenner hverandre godt gjennom mange års samarbeid i utbyggingsselskaper. Noen av disse vil Block Watne fortsatt være aktive eiere i.
- Våre ansatte vil nå bli del av et større, lokalt fagmiljø som kan vise til gode resultater over tid. Våre nåværende og fremtidige kunder vil bli godt ivaretatt, og boligprosjekter som Block Watne har under bygging blir ferdigstilt som planlagt, presiserer Aarnes.

- Overtagelsen av Block Watnes virksomhet her i Haugesund passer godt inn i vår strategi om videre vekst. Vi får tilgang på flere attraktive tomteområder, og styrker fagmiljøet vårt med erfarne, kompetente fagfolk, sier Rolf L. Sjursen, konsernsjef i Berge Sag Gruppen.
- Vi synes selvsagt det er positivt at vi kan bidra til at lokale arbeidsplasser for en gang skyld «flagges» hjem til regionen. Det pleier jo være motsatt. Samtidig synes vi også det et synd at en god samarbeidspartner gjennom flere år, velger å nedskalere sin virksomhet i regionen, avslutter Sjursen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund