Bestiller skip tross usikre tider

03.12.2008
Haugesund Rederiforening har gjort opp status for 2008, og kan fastslå at rederienes iver etter å skaffe nye skip har vært høy i år.

De fire store lokale rederiene har en lang konvoi med skip til en verdi av 18 milliarder kroner i bestilling, skriver Haugesunds Avis.

– På samme tid i fjor var tallet 39, som var det høyeste antallet noensinne. Men også 24 er høyt antall. Et normalår ligger på mellom null og ti skip, sier sekretær Sverre Meling Jr i Haugesund rederiforening.

Det er første og fremst oljeserviceskip som er på vei inn i den lokale flåten. Disse rederiene har nye fartøy i bestilling:

Eidesvik Offshore ASA: 4 skip

Solstad Offshore ASA: 6 skip

Knutsen OAS Shipping: 11 skip

Østensjø Rederi AS: 3 skip

Av de 24 skipene er det 10 som skal bygges i Norge.


Haugesund rederiforening teller nå 162 innmeldte skip, mot 155 året før.

Den samlede flåtens kaskoforsikringsverdi har økt fra 26,5 milliarder kroner til 37 milliarder kroner.

Kaskoverdien er et uttrykk for rederienes og sjøforsikringsselskapenes egen verdifastsettelse av skip, men uttrykker ikke markedsverdien.

– Grunnen til den store økningen i samlet kaskoforsikringsverdi, er svekkelsen av den norske kronen mot euro og amerikanske dollar sammen med veksten i antall skip, opplyser Meling.

Betinget optimisme
Meling er også daglig leder i Maritim Forum for Haugaland og Sunnhordland. Meling er i ferd med å kartlegge utviklingen i hele den maritime næringen.

Her kommer det fram at rederiene jevnt over ser optimistisk på 2009.

– Det er i hovedsak offshorerederiene som ser optimistisk på året, mens aktører innen tørrlastfrakt nok allerede merker en nedgang som følge av finanskrisen, sier Meling jr.

Mens flere rederier langs kysten har kansellert skip i bestilling, har Sverre Meling Jr ikke fått medling om at medlemmer i Haugesund Rederiforening har avbestilt skip.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland