-Det er bedre å holde guff i bålet enn å måtte tenne nytt, sier kommuneoverlege i Karmøy Katrine Marie Haga Nesse.

Skrevet .
Del saken og skap bevegelse

Med undertittelen «Tango for to» inviterte Næringsforeningen til en kveld med fokus på samspillet mellom Kulturliv og næringsliv. Kommuneoverlege i Karmøy Kommune, Katrine Marie Haga Nesse, Professor i musikkpedagogikk på Høgskulen på Vestlandet, Kari Holdhus og direktør for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund Kommune, Simon Næsse sto på programmet før pausen. Foredragene skapte gode rammer for diskusjon i salen.

-Det er viktig at vi holder litt guff i bålet. Det er mye bedre enn å måtte tenne et på nytt. Hvis vi alle følger anbefalingene og retningslinjene skal alt gå bra, avslutter Nesse foredraget sitt optimistisk.

-Det er i motvind måkene stiger mot himmelen

Etter pausen fortalte Vamp-general Øyvind Staveland om hvordan bandet har opplevd det siste halvåret og hva vi kan forvente av musikerne fremover. Kommunikasjonsdirektør i Haugaland Kraft Gunn Margareth Lassesen utfordret kulturen til å komme med gode ideer til samarbeid og daglig leder i FK Haugesund forsikret salen om at fotballklubben «peiser på».

-Det er i motvind måkene stiger mot himmelen, sier han entusiastisk.

 

Cecilie Holden, Norengros

Gunn Margareth Lassesen (Haugaland Kraft), John Harald Log og Kjell Åge Kallevik (FK Haugesund)

John Malvin Økland (Sjøfarsdirektoratet) og Jonny Lerka-Johnsen (Bedriftsakademiet)

Kommuneoverlege i Karmøy Kommune Katrine Marie Haga Nesse.

Kari Holdhus, Ph.D, professor i musikkpedagogikk, Høgskulen på Vestlandet

Simon Næsse, direktør kultur, idrett og frivillighet, Haugesund kommune

Øyvind Staveland, Vamp-general

Øyvind Staveland i Vamp om forretnings-siden til bandet.

John Harald Log, daglig leder, FKH  -Det er i motvind måkene stiger mot himmelen

Gunn Margareth Lassesen i Haugaland Kraft utfordret kulturnæringen til å komme med gode ideer.