Blir med på ringerunden

03.10.2013
To av tre som får demens er yrkesaktive. Ofte forveksles symptomene med depresjon og utbrenthet. Vil du sitte i TV-aksjonens ringepanel, til inntekt for forskning på demensgåten?
I fjorårets innsalmlingsaksjon var det close race mellom Haugesund og Karmøy. Tilsammen over en halv million kroner ble samlet inn i Haugesund og næringslivet alene bidro med rundt 400.000, Karmøy nådde 461.000 og . 350.000 fra næringslivet. egne initiativ fra bedriftene. Vi planlegger nå for årets ringedugnad mot bedrifter. I år har vi lagt arrangementet til Haugaland Kraft sin kantine. Her vil næringslivrepresentanter fra de ulike kommunene (Haugsund, Karmøy ) samles for en felles ringedugnad. Jeg tror vi vil få en skikkelig god stemning i lokalet samt få opp konkurransen mellom kommunene. i fjor vant Haugesundregionens Næringsforening og TV-aksjonen i Rogaland utfordrer bedriftene i regionen til å delta i ringepanelet som skal bringe inn midler til forskning på demensgåten. På den måten kan du og din bedrift bidra til utvikling av medisiner og vaksine. Tabubelagt sykdom Midlene fra aksjonen vil gå til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens, under slagordet «Ingen tid å miste». Over 70 000 mennesker i Norge har demens og antallet vil fordobles de neste tiårene. Demens angriper hjernecellene og funksjonene de ivaretar, som hukommelse, språk, orienteringsevne og personlighet. Vi vet ennå lite om årsaker, behandling og medisiner, og det er ingen vaksine eller behandling som kurerer demens. Demens opptrer oftest i høy alder, men sykdommene kan også ramme yngre. I Norge er det omtrent 3 000 personer under 65 år med demens. Snikende symptomer To av tre er i jobb når sykdommen starter, og de fleste er allerede sykmeldt når diagnose stilles. Maktesløshet, redusert initiativ og lav selvtillit er typiske symptomer. De fleste er svært bevisste på at noe er galt, opplyser Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fastlegen nøler ofte med å henvise videre, fordi symptomene er vage, og det kan være vanskelig å stille rett diagnose. Symptomene kan forveksles med for eksempel depresjon eller utbrenthet. Mange pårørende, som ektefeller og barn, er i jobb. Flere av disse har store omsorgsbyrder privat og trenger å bli møtt med forståelse av sine ledere og kollegaer, påpeker Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette kan du gjøre som kollega/arbeidsgiver Snakk om demens på arbeidsplassen. Mange er berørt og det er et viktig tema å ta opp Om du er bekymret for endret væremåte hos en kollega, snakk med vedkommende dersom det er naturlig, og ta det opp med din leder Det er leders ansvar å ta en samtale med vedkommende dersom personen ikke lenger fungerer i jobben sin. Leder bør oppfordre den det gjelder til å ta kontakt med fastlegen. Leder bør også vurdere å ta kontakt med familien til vedkommende for å diskutere situasjonen Arbeidsgiver kan formidle sin bekymring videre til fastlege eller bedriftshelsetjeneste Det er mange oppgaver og jobber som er uforenelig med kognitiv svikt, derfor er det viktig å tilrettelegge arbeidsoppgaver for dem det gjelder. De som har kognitiv svikt trekker seg ofte unna, men har godt av å bli inkludert i det sosiale miljøet.  

 

Haugesund Aerobic og Treningssenter gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til årets viktigste spinnøkt! Vi håper dere vil være med å spinne inn penger til årets TV-aksjon. Inntekten går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.   Haugesund Aerobic og Treningssenter inviterer i anledning TV-aksjonen 2013 bedrifter med på årets store kollektive treningsøkt. I løpet av 6 timer skal det sykles og svettes i en kollegial sykkelstafett i våre lokaler. Fra torsdag 17. oktober klokken 14.00 til fredag klokken 20.00 kan opptil 75 spinningsykler være i aksjon for TV-aksjonen

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland