Bømlo Construction til skifteretten

03.11.2008
Bømlo Construction har slått seg selv konkurs. I formiddag måtte styreformann Martin Laurhammer gå den tunge gang til Sunnhordland skifterett og begjære oppbud.
Dermed mister 15 ansatte jobben.

Men Laurhammer har god tro på at det skal være mulig å drive virksomheten på Bømlo videre i en eller annen form.

AV EGIL SEVEREIDE

- Styret har god tro på produktene, og mener det fortsatt bør kunne produseres oppdrettsanlegg på Moster, sier styreformannen til HN-Nett.

I følge Laurhammar er årsaken til konkursen konsellering av en stor ordre til et oppdrettsfirma på SørVestlandet og uklarheter rundt reklamasjonskrav for en ordre som allerede er levert.
- Summen av et tap på på mange millioner kroner og at vi har hatt stort fokus på denne saken det siste året gjør at styret ikke ser annen utvei enn å melde oppbud, sier Laurhammer.


Selskapet ble etablert i 1983, og er lokalisert i Mosterhamn i Bømlo kommune. På sine hjemmesider skriver selskapet at "Bømlo er eit samfunn tufta på maritim virksomhet gjennom alle tider. Fiske, sjøfart, maritim industri og oppdrett er idag bærebjelkane i næringslivet. Bømlo Construction AS er ein del av dette miljøet.

Vi har frå starten av vore leverandør til offshoreindustrien, produsert utstyr for oppdrettsnæringa, utført skipsreperasjonar.

Hovedprodukt: MosterFarm
I dag er verksemda mest kjent for Bømloanlegga, oppdrettsanlegg av stål. Vi er sertifisert leverandør av flytande oppdrettsanlegg i stål (kaier og merder), iht. NS 9415 lokalitetsklasse Dc.

Produksjonsanlegget er lokalisert i tyngdepunktet for den sterkaste oppdrettsregionen i landet.

25 da produksjonsområde
djupvasskai, 10 m djupne
produksjonshallar: 1000 kvm
krankapasitet 2 * 10 tonn
malarhall 450 kvm
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland